Spolehlivé a kvalitní zabezpečení provozu IS lidskými zdroji

IT specialistů je stále méně a odchod správce systému, hledání nového, předání znalostí mezi nimi, to jsou černé můry každého ředitele výrobní firmy.

Poskytovatel cloudu má několik vzájemně zastupitelných správců systému, kteří jsou pravidelně školeni na nejnovější technologie a střídají se při správě aplikací svých klientů.

Vysoká bezpečnost provozu IS a dat

Výrobní firmy obvykle investují do hardwaru při pořízení systému a každá další modernizace se odkládá až do doby, kdy začne docházet k výpadkům.

Poskytovatel cloudu smluvně ručí za vysokou, jasně definovanou dostupnost systému a za zabezpečení dat nejen proti ztrátě, ale i proti jejich úniku. Proto systémy provozuje na špičkovém HW, s horkými zálohami na vzdálených místech kvůli požáru, se zálohovanými komunikačními linkami a průběžně vše inovuje. Své zaměstnance poskytovatel cloudu vybírá s důrazem na spolehlivost, protože mají přístup nejen k vnitrofiremním informacím, ale i k datům klientů.

Ekonomická transparentnost

Při klasickém provozu informačního systému na vlastních serverech obvykle firma hlídá pouze externí náklady na provoz a vlastní náklady na své specialisty, jejich školení, hardware, software, komunikace, zabezpečení, ztráty při výpadcích apod. nemá spočítané.

Při provozu v cloudu je vše jasně obsaženo v měsíčních splátkách. Žádné neplánované nárazové výdaje, žádné skryté náklady.

Ekonomická výhodnost

Potřebujete nový informační systém? V běžném on premise režimu bývá největším nákladem pořízení licencí vybraného systému hned na začátku projektu. V případě cloudu platíte zlomkovou část pravidelně měsíčně. Pokud již ERP systém máte a chcete jej pouze převést do cloudového provozu, získáte novou verzi systému a podstatně širší funkcionalitu včetně bonusových modulů, které se v běžném režimu musí dokupovat. Navíc nejde o investici do softwaru, ale o provozní náklady, což ocení každý finanční ředitel.

Pružnost využívání systému

Rozvíjíte se a stoupá počet uživatelů? Některé systémy v klasickém režimu jednoduše nedovolí přístup k informacím většímu počtu uživatelů, než je zakoupený počet licencí. Dodavatel vám potřebné licence určitě rád prodá, ale musíte je objednat, zaplatit, někdo je musí dodat či nainstalovat a čas běží a provoz firmy je omezen. A když přijde recese a potřebujete šetřit? Nižší využití licencí vám žádný dodavatel do snížení ročních údržbových poplatků nepromítne.

U cloudu je tomu ale jinak. Informační systém využíváte neomezeně podle svých potřeb a zpětně je pak vyhodnocena intenzita použití systému. Platíte jen to, co jste použili. Při konjunktuře více, při recesi méně.

Snadný rozvoj a zajištění shody s legislativou

Pokud systém provozujete sami, jste plně odpovědní za jeho správu a shodu s legislativou. Dodavatel vám sice zasílá patche, případně pokyny k úpravám pro zajištění kompatibility s legislativními změnami, ale instalace a nastavení musí udělat váš správce. A co teprve upgrade systému na nové verze. Riziko chyb při jejich instalacích, pracné ladění.

V případě cloudového provozu systému za vše ručí poskytovatel. Musí si hlídat legislativu a včas provést a otestovat změny v SW. Musí instalovat nové verze, odzkoušet je a zajistit pro své klienty bezproblémový přechod.

Nyní procházíme kvůli covidové nákaze největším zmražením výroby za posledních sto let. Každá krize přinesla v historii nové impulzy do vývoje světového průmyslu. Firmy, které provozují svůj ERP systém v cloudu, jsou nyní ve výhodě. Je pravděpodobné, že cloud díky tomu zaznamená v budoucnosti výrazný nárůst.

Článek byl publikován v komerční příloze HN ICT revue.