Ačkoli novela telekomunikačního zákona vejde v platnost už 1. dubna, ví o ní zatím jen 44 % respondentů. 58 % všech oslovených očekává, že novela usnadní proces změny operátora. Na druhou stranu 42 % z nich je skeptických a odhaduje, že operátoři zvolí v reakci na novelu společný postup a pro zákazníky se nic zásadního nezmění.

Češi mají se svým mobilním operátorem nejčastěji uzavřenou smlouvu na dobu určitou, jak potvrdilo 58 % účastníků únorového průzkumu srovnávacího portálu Ušetřeno.cz. Jde obvykle o závazek na 2 roky, a to buď se slevou na mobilní telefon, nebo s levnějším voláním. Třetina Čechů plánuje změnit operátora během nadcházejících 6 měsíců. Největší obavu spojenou s takovou změnou mívají ze sankcí za předčasné ukončení smlouvy, jak přiznaly dvě pětiny respondentů. Přílišné administrativy se v tomto směru obává 12 % oslovených, zatímco ztráty telefonního čísla se při změně operátora děsí pouze 7 % respondentů. „To jasně dokládá, že Češi už dobře vědí, že si mohou své mobilní číslo vzít s sebou k novému operátorovi,“ shrnuje výsledky Jan Mazák, specialista na telekomunikace z portálu Ušetřeno.cz.

Od 1. dubna začne platit novela Zákona o elektronických komunikacích, která posílí postavení spotřebitele vůči mobilním operátorům. 56 % dotázaných však o této skutečnosti neví. Třetina respondentů alespoň tuší, že se nějaké změny chystají, ale pouze 11 % má o novele podrobnější informace. Ti, kteří o ní mají alespoň základní povědomí, odhadují, že bude řešit zejména administrativu spojenou se změnou operátora (84 %), se sankcemi za předčasné ukončení smlouvy (81 %) a s přenosem mobilního čísla (67 %). Další oblastí, na kterou by novela podle 50 % oslovených měla mít vliv, je regulace cen mobilních služeb. Tou se ale novela vůbec nezabývá.

Novela zákona přinese na mobilní trh největší změny v oblasti sankcí za předčasné ukončení smlouvy, rychlosti přenosu čísla a zjednodušení administrativy při změně operátora.

„K přechodu k jinému operátorovi musí dát nyní zákazník výpověď tomu stávajícímu a poté uzavřít smlouvu s novým. Podle novely se zákazník rovnou obrátí na operátora, k němuž chce přejít, a ten za něj celý přechod vyřeší,“ vysvětluje Jan Mazák. Tuto změnu pravidel vnímá jako nejdůležitější 68 % respondentů.

Pouze každý šestý respondent ví, že lhůta pro přenos telefonního čísla činí v současné době 10 dnů od doručení výpovědi. Nově už to budou jen 2 dny, a právě v tom vidí celé tři čtvrtiny oslovených největší přínos novely zákona. Přenesení čísla je bezplatné.

Pokud chce nyní zákazník vypovědět smlouvu se závazkem dříve, může mu operátor naúčtovat 20 % paušálů zbývajících do konce smlouvy. Pokud ji zákazník vypoví do 3 měsíců, operátor mu bude smět vyměřit pokutu nanejvýš 5 % zbývající paušálů. Vypoví-li smlouvu až po 3 měsících, nezaplatí už vůbec nic. Tuto část novely vnímají jako nejpřínosnější dvě třetiny účastníků průzkumu. Co se nezmění, je možnost operátora vymáhat slevu, kterou zákazníkovi v rámci závazku poskytl na nový mobil.

Celkově mají Češi vůči chystané novele telekomunikačního zákona pozitivní očekávání. 58 % z nich se domnívá, že novela výrazně usnadní proces změny operátora.

Pokud jde o předpokládanou reakci operátorů na tuto novelu, Češi už tak pozitivní nejsou. 42 % usuzuje, že se operátoři dohodnou na společném postupu a pro zákazníky se nic zásadního nezmění. „Pokud se tyto společnosti opravdu tak zachovají, půjdou sami proti sobě. Díky snazšímu přechodu k jinému operátorovi se totiž více zákazníků odhodlá ke změně, o které už možná delší dobu přemýšlí,“ říká Jan Mazák z portálu Ušetřeno.cz. 27 % respondentů odhaduje, že operátoři budou vyčkávat, jak na novelu zareagují konkurenti a samotní zákazníci. Naopak 32 % oslovených se domnívá, že operátoři, ve snaze získat si nové zákazníky a udržet ty stávající, představí atraktivnější nabídky.