Software AdBiAn poskytuje informace o tom, jaká je odolnost sledovaného stromu vůči zlomu a vývratu při namáhání okolními vlivy, například větrem. Pomáhá tak stanovit, jak se o stromy správně starat a tím přispívá k jejich lepší životnosti. Mobilní aplikaci, která pro software sbírá data, dodala společnost Notum Technologies. Využívá mimo jiné TrueDepth kameru, která je u novějších smartphonů používána pro rozeznávání obličeje.

Adbian MBTS měnícím se klimatem je nutné pečovat o stromy, které oslabuje sucho a následně nedokáží čelit nemocem a parazitům. Je přitom žádoucí zachovat co nejvíce zeleně ve městech, ve kterých pomáhá snižovat teplotu. 

„Na vyhodnocení toho, jak se o strom správně postarat, jsme vyvinuli nový software AdBiAn. Ten pracuje s daty, která specialisté nasbírají v terénu. V praxi provedeme scan kmene, kdy využíváme technologii TrueDepth kamery, která je u novějších smartphonů používána pro rozeznávání obličeje. Data pak putují na server, kde probíhají výpočty a vytvoří se 3D model stromu. Software následně dokáže vypočítat odolnost vůči větru, zlomu a vývratu. Stanoví bezpečnostní koeficient, který ukazuje, jaká je míra destabilizace stromu a jakým pěstebním zásahem ho lze stabilizovat. Software umí spočítat i pozitiva, která strom okolí přináší – na základě vstupů je možné odvodit například to, kolik CO2 strom uloží či jak přispěje k ochlazení okolní teploty. Všechny tyto informace nám pomáhají zjistit, jak hodnotný je strom pro své okolí, dává nám to argumenty pro jeho ochranu a ukazuje nám, jak o něj máme pečovat,“ vysvětluje Ondřej Kolařík z projektu AdBiAn

Software nahradí ruční měření, výsledky zpřesní

Doteď se experti spoléhali převážně na ruční měření, popřípadě prováděli drahé přístrojové testy, které spočívaly v tom, že je na kmen stromu připevněn akustický tomograf, který pomocí šíření zvuku dřevem odhalí vnitřní strukturu dřeva a rozsah případných defektů. Tyto klasické testy se však svou cenou pohybují kolem 10 tisíc korun za měření jednoho stromu. AdBiAn tak šetří peníze i čas, daří se díky němu zachránit i hodnotné stromy, které by jinak byly hodnoceny jako rizikové. 3D model, který software vytvoří, je navíc možné použít do vizualizací, popřípadě ho vytisknout na 3D tiskárně. 

AdBiAn vytvoří 3D model stromuAdBiAn existuje i jako mobilní aplikace, která pro software dodává data. „Používá rozbor fotografií pro výpočty reálných parametrů stromu,“ dodává Ondřej Jánošík z Notum Technologies.

Kromě záchrany hodnotných stromů umožňuje software i opak – včasné odhalení poškozených a nebezpečných stromů, které na pohled působí zdravě. Z městské zeleně je tak možné odstranit stromy, u kterých hrozí zlom či vývrat a pro své okolí tak představují riziko.