Softwarová sada AXIS Optimizer poskytuje účinné forenzní vyhledávací nástroje pro nalezení důkazů v záznamech uložených v softwaru pro správu videa (zkráceně VMS) Milestone XProtect. Prostředkem k efektivnímu vyhledávání jsou metadata získaná z tzv. ACAP aplikací pro automatické rozpoznávání registračních značek. Tyto aplikace se instalují přímo do podporovaných kamer a lze je získat od společnosti Axis i dalších vývojářů. Detekce, rozpoznávání a klasifikace vozidel a registračních značek pak probíhá přímo v kameře před odesláním do systému VMS.

Metadata z aplikací pro čtení SPZ urychlují vyhledávání

Kamery Axis s aplikací pro analýzu registračních značek mohou kromě SPZ poskytnout širokou škálu metadat, například typ vozidla, jeho značku, barvu atd. Údaje se následně uloží jako vyhledávací kritéria do databáze VMS. Soustředění všech typů dat do jedné vyhledávací databáze umožňuje rychlé, snadné a efektivní vyhledávání. Díky tomu, že řešení nevyžaduje analytický server a dá se použít v řadě aplikací pro sledování dění v ulicích i mimo ně, mohou operátoři VMS ušetřit spoustu času a peněz. V závislosti na používaném ACAP modulu lze dosáhnout typické spolehlivosti detekce > 97 % s přesností rozpoznávání až 95 %.

Systém pomůže ohlídat výběr mýtného i parkoviště

První verze forenzního vyhledávání v sadě AXIS Optimizer umožňuje vyhledávat metadata získaná pomocí aplikací AXIS Licence Plate Verifier od společnosti Axis a kompatibilních ACAP modulů od společností Vaxtor a FF Group. Tyto kombinace nástrojů poskytují uživatelům systému XProtect potřebné informace při prohledávání videa na základě těchto parametrů:

  • Typ, značka, model, barva a rychlost vozidla
  • Číslo registrační značky a země původu
  • Datum a čas záznamu videa

Praktickými aplikacemi tohoto řešení mohou být například:

  • Kontrola jízdy ve správném pruhu nebo jízdy na červenou
  • Řízení dopravy
  • Výběr mýtného
  • Vyšetřování dopravních nehod
  • Zabezpečení parkoviště

Názornou ukázku fungování systému AXIS Optimizer najdete ve videu zde. AXIS Optimizer (verze 3.5 a vyšší) lze stáhnout zdarma na adrese https://www.axis.com/products/axis-optimizer-for-milestone-xprotect.