Množství kybernetických hrozeb v prostředích kriticky důležité infrastruktury neustále stoupá a představuje závažné ohrožení bezpečnosti lidí i finanční riziko. „Změny u zařízení a připojení je nutné rychle detekovat, vyhodnotit zranitelnosti a ošetřit je dříve, než dojde k narušení bezpečnosti podniku,“ říká Sid Snitkin, viceprezident poradenské společnosti ARC. Cisco poskytuje komplexní zabezpečení sloučením IT a OT do jednoho bezpečnostního operačního centra, které zajišťuje pokročilou detekci anomálií a vyhodnocení s pomocí vestavěné služby threat intelligence.

„Podniky potřebují úplný přehled o různorodých síťových prostředích, aby dokázaly účinně zabezpečit okraje průmyslové sítě, snížit rizika kybernetických hrozeb a optimalizovat průmyslové procesy,“ říká Liz Centoni, viceprezidentka a generální ředitelka divize cloudových, výpočetních a IoT řešení společnosti Cisco.

Aktuální inovace bezpečnostní architektury pro IoT od společnosti Cisco:

-        Zabezpečení průmyslového síťového prostředí: Cisco Cyber Vision je první softwarové bezpečnostní řešení pro automatizované zjišťování přítomnosti průmyslových zařízení poskytované prostřednictvím portfolia síťových produktů Cisco pro průmyslový internet věcí (IIoT).  Cisco Cyber Vision analyzuje datový provoz z připojených zařízení, vytváří segmentační pravidla v Cisco ISE a DNA Center, která brání horizontálnímu šíření hrozeb v provozním prostředí, a využívá poznatky o hrozbách poskytované službou Cisco Talos. S jejich pomocí v reálném čase zajišťuje u průmyslových zařízení a procesů monitoring kybernetických hrozeb, které by mohly ovlivnit provozuschopnost, produktivitu a bezpečnost.

-        Správa dat od okraje sítě po multicloud: Řešení Cisco Edge Intelligence se integruje s průmyslovými sítěmi Cisco a zjednodušuje získávání dat z okraje sítě. Zefektivňuje předávání dat do multicloudových a lokálních destinací, kde je lze využít ke zvyšování konkurenceschopnosti podniku, a pomáhá je lépe spravovat ve všech důležitých fázích jejich životního cyklu.