„Dosud jsme nabízeli elektronické pečetění a časová razítka za extra poplatek, kdy si klient musel nakoupit balíček s určitým počtem pečetí či razítek, nebo platit za každý dokument zvlášť. To ale pro klienty nebylo zrovna přívětivé a už vůbec ne zjednodušením, o což nám jde. Nyní už nabízíme neomezené využívání těchto služeb v rámci našeho komplexního řešení za měsíční paušál podle velikosti instituce,“ říká Martin Vondrouš, expert společnosti Software602 pro zavádění nových technologií.

Software602 je na základě povolení Ministerstva vnitra jediným poskytovatelem služby pro vytváření kvalifikovaných elektronických podpisů na dálku SecuSign a SecuSeal pro vytváření kvalifikovaných elektronických pečetí na dálku na českém trhu. Žádná jiná společnost nemůže v ČR poskytovat obě tato řešení současně.

„V rámci řešení eIDAS služeb nyní nabízíme tři různé měsíční paušály pro firmy či úřady o velikosti do 50, 250 a nad 250 zaměstnanců. Nabídka zahrnuje komplexní správu podpisových a pečetících certifikátů včetně kvalifikovaných služeb ověřování a uchovávání,“ říká Martin Vondrouš. Zákazník přitom nemusí investovat do vlastního hardware, vše je dostupné vzdáleně v HSM modulech zabezpečených v datacentru TIER III. „Pro podepisování či pečetění není nutný token ani čipová karta, ty nahrazuje virtuální token,“ dodává Vondrouš. Řešení lze provozovat i soubežně, tedy i s již pořízenými kvalifikovanými hardwarovými prostředky. Za legislativní správnost dat pak nese Software602 plnou odpovědnost a to po jejich kompletní životní cyklus.

Podrobnosti o službě včetně ceníků naleznete na adrese www.podepisujis602.cz.