Portfolio služeb Symantec zahrnuje monitorování a analýzu globálních hrozeb prostřednictvím sítě bezpečnostních center, které detekují hrozby a reagují na incidenty v reálném čase. Šest bezpečnostních center, které Accenture v rámci akvizice převezme, je umístěno v USA, Velké Británii, Indii, Austrálii, Singapuru a v Japonsku. Služby řízení IT bezpečnosti jsou podporovány speciální cloudovou platformou, která prostřednictvím přizpůsobitelného portálu řeší kybernetické hrozby pomocí stálého toku informací.

„Kybernetická bezpečnost se stala jednou z nejdůležitějších a nejnaléhavějších otázek pro všechny organizace bez ohledu na odvětví nebo geografickou polohu,“ prohlásila Julie Sweet, generální ředitelka společnosti Accenture. „Po začlenění podnikových služeb Symantecu bude Accenture Security poskytovat jednu z nejkomplexnějších nabídek zaměřených na detekci a zvládnutí kybernetických hrozeb na míru každé společnosti.“

„Akvizicí Symantec cybersecurity divize rozšíříme své portfolio služeb a budeme schopni klientům nabídnout flexibilnější řešení v oblasti detekce a reakce na bezpečnostní incidenty,” podotýká Michal Merta, odborník na bezpečnost z Accenture v České republice.

Kelly Bissell, ředitel divize Accenture Security, prohlásil: „Firmy čelí nebývalému množství kybernetických hrozeb, které jsou vysoce sofistikované a cíleně zaměřené na jejich podnikání, a proto se nemohou nadále spoléhat pouze na obecná řešení. Tato akvizice je klíčová a pomůže společnosti Accenture v oblasti správy bezpečnostních služeb poskytovat flexibilitu místo unifikovaného přístupu pro všechny. Díky nově získaným službám Symantec nyní můžeme klientům nabídnout naše odborné znalosti přizpůsobené jejich sektoru a analytické služby na míru poskytující informace o hrozbách. Tyto služby se kromě pokročilé analytiky zakládají na automatizaci a strojovém učení.“

Bezpečnostní sekce Symantec, dosud divize Broadcomu, má centrálu v Mountain View v Kalifornii. V oblasti služeb kybernetické bezpečnosti zde pracuje více než 300 zaměstnanců po celém světě. Ti poskytují služby špičkovým organizacím v různých průmyslových odvětvích, včetně finančních služeb, veřejného sektoru, zdravotnictví, vlády, komunikací, médií, technologií a maloobchodu.

Symantec je jednou z nejnovějších akvizic společnosti Accenture, k nimž v poslední době patří například Deja vu Security, iDefense, Maglan, Redcore, Arismore a FusionX. Tyto akvizice prezentují závazek Accenture Security investovat do pokročilých inteligentních služeb, které poskytují informace o kybernetických hrozbách, a tyto služby a řešení inovovat. Ve fiskálním roce 2019 společnost Accenture investovala globálně 1,2 mld. USD ve 33 akvizicích a posílila tak klíčové dovednosti a schopnosti ve strategických a růstových oblastech trhu. Dokončení akvizice proběhne za obvyklých podmínek a očekává se v březnu 2020.