Po letech omezeného užívání virtuálních nebo cloudových síťových funkcí v produkčních prostředích potřebují poskytovatelé komunikačních služeb tyto funkce zavádět ve větším rozsahu, a to kvůli stoupajícímu využití nových datově náročných aplikací pro budoucí sítě 5G a edge computing. Úspěch takové strategie závisí na bezproblémové interoperabilitě a efektivním provozu cloudových síťových funkcí. 

Společnosti VMware a Nokia mají široký okruh společných zákazníků po celém světě. Oznámené rozšíření partnerství prohloubí interoperabilitu mezi softwarovými aplikacemi společnosti Nokia a platformou VMware Telco Cloud, včetně VMware vCloud NFV. Obě firmy také navýší investice v rámci prohloubení technické spolupráce a pokročilého výzkumu a vývoje integrovaných řešení. V důsledku toho budou poskytovatelé komunikačních služeb moci snáze realizovat své záměry a dosahovat obchodních cílů s využitím cloudové infrastruktury VMware, která bude uzpůsobená pro spolupráci s virtualizovanými a kontejnerizovanými síťovými funkcemi společnosti Nokia.

Nokia a VMware spolupracují na vytvoření efektivní cloudové redundance provozováním aplikací Nokia, jako je Nokia Service Management Platform, na platformě VMware Telco Cloud a VMware HCX, která slouží k usnadnění migrace aplikací, vyvažování zátěže a optimalizaci procesu obnovy po havárii v prostředích s více datovými centry a cloudy. To zákazníkům umožní zavádět multicloudové strategie ke sjednocení síťových a IT prostředí a jejich propojení s privátními podnikovými cloudy, okrajovými cloudy a veřejnými cloudy.

Nokia se bude soustředit na technickou certifikaci svých virtuálních síťových funkcí a softwarových aplikací na platformě VMware vCloud NFV prostřednictvím specializované certifikační laboratoře VMware Ready for NFV, která bude fungovat v jejích prostorách. Nová laboratoř umožňuje zkoumat i charakteristiku výkonu, což poskytovatelům komunikačních služeb umožní správně nakonfigurovat technologické prostředí pro dosažení nejlepších výsledků. Certifikační laboratoř umožní společnostem Nokia a VMware zrychlit obsluhu zákazníků, držet krok s novými funkcemi a vydáními softwaru a lépe sladit plánovaný rozvoj portfolií obou společností.

Několik softwarových aplikací společnosti Nokia, například Nokia CloudBand Application Manager nebo Nokia Smart Plan Suite, spolu s virtuálním IMS, virtualizovaným paketovým jádrem a SIP firewallem již získalo certifikaci pro provoz v cloudových prostředích VMware. Tato a další řešení jsou k dispozici na VMware Solution Exchange

„S nástupem 5G a edge computingu zákazníci s využitím multidoménového orchestrátoru Projektu Maestro a dalších inovativních řešení zavádí telekomunikační cloud VMware připravený na kontejnerové technologie. Máme radost z partnerství se společností Nokia, jehož výsledkem bude rychlejší zavádění jejích virtuálních a kontejnerizovaných funkcí v cloudové infrastruktuře VMware. Užitek z toho budou mít především naši zákazníci, kterým tak pomůžeme připravit jejich telekomunikační cloudové sítě na budoucí rozvoj,“řekl Shekar Ayyar, výkonný viceprezident a generální ředitel společnosti VMware pro telekomunikační a okrajový cloud.

Bhaskar Gorti, prezident Nokia Software, dodal: „V dnešní digitální éře poskytovatelé komunikačních služeb očekávají, že softwarová řešení budou nativně cloudová a nezávislá na typu hardwaru a budou schopná pracovat v komplexních sítích složených z prvků od různých dodavatelů. Oznámené rozšíření partnerství poskytne společnostem Nokia a VMware větší prostor k zintenzivnění inovací a pomůže jim naplňovat očekávání jejich společných zákazníků.“