Lenka Axlerová má dlouholeté zkušenosti s prací pro veřejný sektor v regionu střední a východní Evropy. Dříve působila ve společnosti PricewaterhouseCoopers a pomáhala zákazníkům s vytvářením strategií, nastavováním a zlepšováním interních procesů, s finančními kalkulacemi a se zajištěním souladu s legislativními požadavky.

Vystudovala Vysokou školu ekonomickou v Praze, získala titul Master in International Management v evropském programu CEMS a je držitelkou Advanced Diploma in Management Accounting z Chartered Institute of Management Accountants.

Svůj volný čas věnuje rodině, ráda cvičí jógu a sportuje.