Spolupráce mezi těmito dvěma subjekty je dalším krokem, jak k zákazníkům přiblížit fintechovou platformu. Od roku 2015 funguje podobná spolupráce se společností Grit, kde se podařilo službu od Rogera implementovat do jejich systémů pro elektronickou výměnu dat EDI Orion. Díky tomu, že se nyní ke spolupráci přidává další partner – Asseco Solutions - si stovky uživatelů HELIOS Orange budou moci zkrátit splatnost faktur na tři dny.

„Klienti, kteří službu od Rogera využijí, obdrží, 75 % z celkové částky už do tří dnů od zaslání faktury, zbylých 25 % po uhrazení odběratelem,“ říká Adam Šoukal, CEO Platební instituce Roger. „Proces profinancování je jednoduchý. Klient na pár kliků zvolí fakturu, kterou bude chtít profinancovat a zašle ji přímo z HELIOS rozhraní Rogerovi, který požadavek začne ihned zpracovávat. Z profinancování faktury plynou další kroky, jako účtování o postoupení pohledávky, které firma běžně provádí ručně. Plugin vyvinutý interními programátory a analytiky Asseco Solutions provede veškeré účetní operace v systému HELIOS automaticky.“

Služba cílí na rostoucí podniky, které často trpí nedostatkem likvidních finančních prostředků, například z důvodu navýšení poptávky po jejich produktech nebo dlouhé splatnosti faktur. Z toho pak plynou problémy spojené s chybějícím kapitálem na provoz, a především na investice do rozvoje.

„Tato spolupráce přinese ovoce především těm klientům systému HELIOS, kteří cítí, že by mohla být ohrožena jejich finanční rovnováha, nebo chtějí zkrátka růst rychleji než ostatní a zpříjemnit si podnikání,“ říká Iva Mottlová, Key account manager integračních řešeníve společnosti Asseco Solutions. „Podle statistik se financování faktur zdá být nejatraktivnější pro velkoobchod, logistiku, maloobchod, strojírenství a stavebnictví. Je to zejména z důvodu často dlouhé splatnosti faktur, která může způsobit výrazné výkyvy v cash flow.“