Nový průzkum nazvaný Full Value. Full Stop. How to scale innovation and achieve full value with Future Systems, (Absolutní hodnota. Absolutní vrchol. Jak škálovat inovace a dosáhnout absolutní hodnoty se Systémy budoucnosti) navazuje na původní zprávu společnosti Accenture Systémy budoucnosti z minulého roku. Probíhal mezi více než 8300 společnostmi z 20 odvětví ve 22 zemích. Je navržen tak, aby pomohl společnostem pochopit a překlenout mezeru v inovacích, která je definovaná jako rozdíl mezi potenciální a dosaženou hodnotou získanou díky investicím do technologií.

Jedná se o největší průzkum v oblasti podnikového IT, který společnost Accenture kdy provedla, a týká se jak rozvinutých, tak i rozvíjejících se technologií jako jsou umělá inteligence, blockchain, a rozšířená realita. Hodnotí společnosti ve třech důležitých oblastech: zavádění technologií, míra zavádění technologií, a organizační a kulturní připravenost. Přiřazením skóre každému z těchto klíčových faktorů studie ukazuje, které společnosti jsou „Lídry“ (horních 10 %) a které „Loudaly“ (dolních 25 %). Díky sledování indikátorů výkonu mezi lety 2015 a 2023 (předpokládané), studie odhaluje vztah mezi zaváděním technologií a dosaženou hodnotou. Ukazuje také, že Lídři zvyšují výnosy dvakrát rychleji než Loudalové. Navíc, jen v roce 2018 Loudalové přišli o 15 % v ušlých výnosech a hrozí, že jim unikne neuvěřitelných 46 % zisků do roku 2023, pokud nezmění svůj přístup k podnikovým technologiím.
 
„Dnešní vrcholový management investuje závratné finanční částky do nových technologií, ale ne každá společnost zúročí výhody inovací plynoucí z těchto investic,“ uvedl Bhaskar Ghosh, generální ředitel skupiny Technologických služeb společnosti Accenture. „Soutěžení v dnešní post-digitální ekonomice založené na datech znamená, že společnosti musí mít pečlivě nastavenou strategii v oblasti zavádění technologií a jasnou vizi, jak by jejich systémy budoucnosti měly vypadat. Náš nejnovější výzkum ukazuje, že nejlepší světové společnosti investují do systémů, které jsou bezbariérové, flexibilní a obsahují výrazný lidský faktor, aby maximalizovaly inovaci, obchodní výkon a hodnotu.“
 
Lídři jsou hluboce přesvědčeni, že lidé a stroje v sobě vzájemně mohou probudit to nejlepší, zatímco společnosti a jejich ekosystémy mohou vytvářet společné aliance. Je to jeden z důvodů, proč jsou motivováni k budování budoucích systémů, které jsou bariérové, přizpůsobivé a radikálně lidské, což studie definuje takto:

-        Bezbariérové systémy čerpají výhody z rozvolňování hranic – jak v oblasti IT, tak mezi společnostmi, a také mezi lidmi a stroji – a vytvářejí tak nový prostor, kde vzkvétají nové nápady a partnerství.

-        Flexibilní systémy se učí, zlepšují a adaptují samy, čímž eliminují tření, které brzdí obchodní růst. Umožňují tak lidem dělat lepší rozhodnutí výrazně rychleji.

-        Systémy s výrazným lidským faktorem mluví, poslouchají, vidí a rozumí stejně jako my, čímž do každé interakce mezi člověkem a strojem vnáší elegantní jednoduchost, a vytváří výhody do budoucna.

Průzkum Systémy budoucnosti ukázal, že Lídři mají jasný názor a přístup k celopodnikovému zavádění technologií a organizační transformaci – často silně kontrastující s přístupem Loudalů. Konkrétní kroky Lídrů jsou následující:

-        Zavádění rychlých a flexibilních technologií: Lídři zavádějí významné technologie, jako je AI, v 98 %, na rozdíl od 42 % u Loudalů. Lídři používají řešení, která podporují oddělování dat, infrastruktur a aplikací; také zavádějí technologie jako DevSecOps, mikroslužby a kontejnery v daleko větší míře než Loudalové, poměr je 97 % oproti 30 %.

-        Rozvíjení cloudových služeb: Lídři mají velký náskok v zavádění cloudu jako způsobu, jak efektivně využívat další technologie včetně AI a analýz. Celých 95 % Lídrů vidí cloud jako katalyzátor inovace, avšak stejný pohled sdílí pouze 30 % Loudalů.

-        Data jako korporátní aktivum: Plných 90 % Lídrů podniká kroky k zajištění kvality dat, místo aby se spoléhali na data, která mohou být neověřená nebo neobjektivní. To znamená, že 94 % Lídrů věří, že jejich data jsou dost spolehlivá na to, aby na jejich základě mohli provádět obchodní změny; tento názor má ale jen 64 % Loudalů.

-        Řízení technologických investic napříč společností: Lídři dosahují lepšího obchodního sladění prostřednictvím účinného bourání bariér mezi IT a ostatními odděleními.

-        Proškolování talentů: Lídři využívají experimentální učení téměř třikrát častěji (73 %) než Loudalové (24 %). AI a pokročilé analýzy v takových oblastech, jako je personalizované učení, předvídání nezbytných dovedností svých pracovníků a přizpůsobování školicích modulů požadavkům na dovednosti zaměstnanců využívá 82 % Lídrů, ale jen 35 % Loudalů.