Můžete přiblížit, o co v případě technologie tzv. digitálních dvojčat jde? V čem by měly podniky vidět její přínos?

Jedná se o vytvoření přesného modelu reálného objektu v prostředí virtuální (VR) nebo rozšířené (AR) reality. Pokud bychom si měli přiblížit konkrétní využití této technologie, můžeme se podívat např. ke společnosti Airbus, která technologii digitálních dvojčat používá k servisním účelům na svých letadlech.

Technologie tzv. digitálních dvojčat je typickým příkladem, ve kterém digitalizace přináší svému uživateli obrovské úspory a zvyšuje časovou, a tím pádem i finanční efektivitu.

Zmínil jste Airbus. Jak konkrétně tato společnost technologie digitálních dvojčat využívá?

Airbus má jednoduše řečeno k dispozici přesné digitální "otisky" letadel, která vyrobil. Tyto otisky (nebo chcete-li dvojčata) jsou přístupné přes VR nebo AR platformu. Firemní mechanici na různých místech po světě pak mají k dispozici VR a AR headsety, a mohou se tak s kompletním modelem letadla seznámit, aniž by ho měli fyzicky před sebou. Když pak tento typ letadla dorazí do jakékoliv servisní stanice na planetě a je na něm nutné udělat složitější opravu, mohou si technici přes headset rozšířené reality promítnout přesné rozložení jednotlivých dílů přímo na trup reálného stroje a s opravou si poradit mnohem snáze. Stejně tak se mohou spojit se specialistou přímo z centrály Airbusu, který jim na dálku pomůže s konkrétní opravou. Úspory oproti dřívějšímu systému, kdy firemní specialisté létali po světě a školili techniky na reálných letadlech, jsou samozřejmě astronomické, nemluvě o rychlosti celého procesu.

Zajímají se tuzemské podniky o tyto nové technologie?

Podle průzkumu European Vertical Market Survey 2019 až 13 procent firem v Česku již pracuje na platformách pro digitální dvojčata a jedna třetina z těchto firem už má v provozu konkrétní aplikace nebo pilotní projekty. Toto číslo je sice nižší než evropský průměr, ale signalizuje, že i ve středoevropském regionu nabral trend rozvoje této technologie jasný směr. Čeští výrobci se o VR/AR zajímají zejména ve spojitosti s výcvikem a podporou provozu služeb.

Jaká specifika se při nasazování těchto technologií řeší? S čím se musí podniky vypořádávat?

Pořízení kompletního digitálního dvojčete vnímá většina firem jako velice nákladnou záležitost, která vyžaduje mnoho inženýrské i programátorské práce. Náklady na pořízení opravdu funkčních a využitelných modelů se často mohou pohybovat i v řádech několika milionů korun. Zároveň ale existují cesty, jak tuto technologii uvést do provozu s mnohem menšími náklady. Stačí pouze využít toho, co už většina firem dávno má. Digitální modely produktů, zařízení, plány prostor apod. často "leží" v archivech firem už pro jiné účely. Využít je pro VR/AR platformu se tak naprosto nabízí.

Čím se v souvislosti s technologiemi digitálních dvojčat zabýváte v Cleverlance?

V Cleverlance se snažíme rozvíjet nové technologie a zákazníkům na nich dodávat taková řešení, která jim reálně přinesou zrychlení procesů, zjednodušení a úspory, tedy taková, která jsou "již" použitelná v praxi a nejsou to jen vize do budoucna.

Produkt Nexus společnosti Cleverlance je metodicky zaměřen na práci a tréninkové programy ve VR s hlavním účelem minimalizace nákladů. Umožňuje firmám uskutečnit požadovaná školení bez odstávky výrobních linek nebo uzavírání důležitých prostor. Použitím technologie VR se zcela odstraňují geografické bariéry a týmy lidí často rozptýlených po celém světě mohou spolupracovat bez problémů v jediném virtuálním prostoru s možností okamžité zpětné vazby od každého z účastníků. Nástroje potřebné k uvedení tohoto způsobu školení a výcviku do provozu většina českých firem reálně má. Jediné, co tak schází ke změně, je změna samotného myšlení lidí na rozhodujících pozicích.

Máte již za sebou nějaký projekt spojený s technologiemi digitálních dvojčat?

Ano, máme, pro slovenskou společnost Svět zdraví jsme vytvořili kompletní digitální dvojče jejich budoucí nemocnice, která bude postavena v Bratislavě.

Využití VR digitálních dvojčat přitom začalo jako marketingová a ukázková studie pro prezentaci na výstavách a veletrzích, postupně byla doplněna i o prohlídkovou část a gamifikaci.

Projekt je stále ve vývoji, v další fázi jsou plánované například "tréninky", které noví zaměstnanci nemocnice nemohou absolvovat za běhu − tzv. naživo.

Článek byl publikován v komerční příloze Hospodářských novin a týdeníku Ekonom.