Od roku 2017 brázdí tým expedice „Under The Pole“ na palubě škuneru „Why“ polární moře od Arktidy až po Antarktidu. Jeho cílem je prozkoumat biologickou rozmanitost vrchní batypelagické zóny oceánu a posouvat hranice podvodního průzkumu. V průběhu let se tento tým rozrostl na 150 členů posádky a 180 partnerských společností a výzkumných institucí. Neustále se také snaží zdokonalovat a rozšiřovat své znalosti o technikách hloubkového a polárního potápění. 

Objevování neznámého

Tým se nyní nachází v Polynésii, kde se účastní programu DeepHope. Ve spolupráci s centrem CRIOBE (Centre for Island Research and Environmental Observatory), s CNRS (French National Centre for Scientific Research) a s vědeckými laboratořemi z celého světa zkoumá korálové útesy ve vrchní batypelagické zóně oceánu. Program bere v potaz klíčové environmentální otázky a zároveň se zaměřuje na ochranu biodiverzity a vytváření chráněných oceánských oblastí. Podrobné výsledky, které jeho členové získají, by měly přispět k záchraně korálových útesů, které byly zpustošeny klimatickými změnami a lidskou činností.

„S ohledem na současnou ekologickou situaci musíme udělat vše, co je v našich silách, abychom získali znalosti, díky nimž potom budeme schopni lépe chránit naše oceány a udržitelně spravovat jejich zdroje,“ říká Ghislain Bardout, zakladatel a ředitel projektu „Under The Pole“.

Vybavení testované na maximum

Společnost Panasonic podporuje expedice „Under The Pole“ již od roku 2010 a letos posádce i vědcům poskytla IT vybavení. Posádka potřebuje odolné počítače schopné pracovat nepřetržitě po celou dobu expedice, která bude trvat 17 měsíců. Je nutné, aby navigační software správně fungoval a zaznamenával všechna data shromážděná za celý den. Počítače tedy musí přečkat vše, co přinesou každodenní výpravy a život na palubě plavidla.

TOUGHBOOK CF-33 je multifunkční zařízení, které umožňuje expedici provádět vědecká topografická šetření a zajišťuje jí přístup ke klíčovým prvkům navigačních systémů. Jeho uživatelé se také mohou připojit k satelitnímu systému Iridium, odesílat a přijímat data, která jsou často životně důležitá pro bezpečnost týmu i úspěch celé expedice. Možnost pořizování fotografií a videa přispívá k naplnění vzdělávacího cíle, protože pomáhá zvyšovat informovanost studentů a veřejnosti o biologické rozmanitosti oceánů.

„TOUGHBOOK CF-33 je díky své kvalitě a odolnosti naprosto nezbytným nástrojem pro každodenní provoz projektu „Under The Pole“. Během výzkumných prací je vystaven skutečně extrémním podmínkám. Někdy se potapěči musí potýkat s teplotami nižšími než −1 °C pod vodou a −30 °C nad hladinou. TOUGHBOOK dokáže odolat extrémnímu teplu i zimě, stejně jako nárazům, oděrkám a vlhkosti. Pro naše expedice na severní pól i do Francouzské Polynésie jsme potřebovali výjimečně spolehlivý počítač,“ říkají Bastien Brionne a Erwan Marivint z „Under The Pole“.