Průzkum provedla přední nezávislá analytická firma Vanson Bourne s cílem zjistit aktuální postoje k DevOps. A to jak u velkých podniků, tak i u malých a středně velkých firem. Dotazování proběhlo mezi 1 310 IT manažery s rozhodovacími pravomocemi v organizacích napříč celým světem. Oslovené firmy se v době konání průzkumu nacházely v různých fázích zavádění DevOps – od počáteční integrace vývojových, bezpečnostních a provozních týmů až po již dosažené zvýšení bezpečnosti životního cyklu tvorby aplikací a jeho zkrácení.  

DevOps

Výraz DevOps je složeninou slov „development“ (vývoj) a „ops“ (operace) a představuje metodu vývoje softwaru, která sjednocuje vývoj s operacemi IT. Znamená tedy koordinaci a spolupráci mezi dříve oddělenými disciplínami. V modelu DevOps se součástí širšího týmu stávají i vysoce kvalitní technické týmy a týmy zabezpečení.

Tři čtvrtiny respondentů (74%) sice uvedly, že důležitost aktivit spojených s DevOps v loňském roce vzrostla, ale ještě větší počet účastníků průzkumu konstatoval, že je nutné zlepšit komunikaci v rámci IT oddělení. 

Přibližně 89% respondentů má za to, že vývojové a bezpečnostní týmy musí být v těsnějším kontaktu a pokud k této dvojici doplníme i provozní týmy, tak uvedený názor zastává 77% dotázaných. Třetina účastníků průzkumu dále uvedla, že právě nedostatky spojené s tradičním rozdělením rolí jednotlivých týmů způsobují i problémy při zavádění DevOps do jejich podnikové informační architektury. 

„Historie vývoje softwaru ukazuje, že za nejvýznamnějšími a nejlepšími vylepšeními tohoto procesu nikdy nestojí nejcennější proměnné. Ty představují lidé, kteří jsou uzavření v tradičních způsobech myšlení a kulturním kontextu,“ řekl Steve Quane, výkonný viceprezident společnosti Trend Micro pro ochranu sítí a bezpečnost hybridních cloudů. „Organizace věnují zavádění principů DevOps veškeré úsilí, nicméně nesmí přitom zapomenout na problematiku bezpečnosti.“ 

Účastníci průzkumu také uvedli, jaké jsou dle nich nejlepší cesty pro úspěšné zavedení DevOps. První místo s 61% patří podpoře větší integrace mezi jednotlivými týmy následovaná definováním společných cílů (58%) a sdílením zkušeností napříč týmy (50%). Přes 78% IT manažerů konstatovalo, že v těchto oblastech musí dojít ke zlepšení. 

Za společnou a sdílenou zodpovědnost vývojových a IT provozních týmů považuje DevOps pouze třetina (33%) organizací, což jen potvrzuje výše uvedené problémy spojené s komunikací mezi týmy. Výsledky průzkumu ukazují, že zodpovědnost za zavedení DevOps je ve skutečnosti na jednotlivých odděleních. 

Navzdory nadšení z DevOps – tento přístup již do svých procesů zahrnulo nebo na zavedení pracuje 81% organizací –  je jedním ze zásadních problémů, že téměř polovina (46%) organizací zpracovala strategii pro DevOps pouze částečně. Dotázaní IT lídři potvrdili, že nejvyšší prioritu má při zavádění DevOps zlepšení kybernetické bezpečnosti (46%).  

„Bez ohledu na to, v jaké etapě zavádění DevOps se organizace nachází, může využít nástroje, které rozšiřují vývojový proces o tolik potřebnou bezpečnost, automatizují zabezpečení v rámci nasazování nových verzí, snižují rizika a usnadňují dodržování předpisů,“ uvedla Pavlína Volková, Regional Account Manager společnosti Trend Micro.