Jan Kratochvil (38) nastoupil do Aimtecu v roce 2007 na pozici konzultanta MM/WM, později stál u zrodu produktu SappyWMS – speciálního řešení pro kompletní řízení materiálového toku. Dosud působil jako projektový vedoucí. Na nové pozici ho kromě vedení týmu čekají i výzvy spojené s novou strategií SAPu i Aimtecu. Před sebou má také přechod na SAP S/4HANA a rozvoj cloudových řešení.

„Máme před sebou přechod na S/4HANA, pracujeme na scénářích pro hladký proces u našich zákazníků. Zároveň pro S/4 připravujeme nové Sappy produkty a samozřejmě při tom myslíme i na cloudové služby. Věřím, že s tak zkušeným a profesionálním týmem, který máme, se nám bude i nadále dařit nabízet kvalitní a moderní řešení pro byznys našich zákazníků,“ říká ke směřování divize Jan Kratochvil.

Vystudoval Západočeskou univerzitu v Plzni, obor Průmyslové inženýrství a management. Domluví se anglicky. Svůj volný čas věnuje rodině a cestování na motocyklu.

Na pozici střídá Halku Kračmerovou, která se rozhodla odejít z vedení divize, bude zde ale nadále působit jako Senior Business Consultant.

„Pod Halčiným vedením se podařil obrovský rozvoj našich řešení, dokázali jsme i korporátním zákazníkům, že software z Plzně je schopný konkurovat velkým světovým hráčům. Patří jí za to obrovský dík. Chápeme, proč se rozhodla vedení předat, jsme však rádi, že bude i nadále k dispozici pro konzultace a procesní analýzy, na které se specializuje,“ ke změně říká Jaroslav Follprecht, výkonný ředitel společnosti Aimtec.

Aimtec je partnerem SAP ČR od roku 2005 a od začátku se věnuje také vývoji oborových šablon SAP ERP pro výrobní a logistické firmy. Společnost věnuje v souvislosti s oznámenou novou generací SAP ERP pozornost scénářům přechodu ze současných řešení i přípravám na zcela nové implementace SAP S/4HANA. Zároveň vyvíjí nové produkty, které udrží krok s postupující automatizací a trendem Průmyslu 4.0. Potvrzuje se totiž, že digitalizace není rychlá změna, ale postupné zavádění nových technologií, které musí umět komunikovat se stávajícími systémy. V současnosti Aimtec nastartoval svou vůbec první implementaci SAP S/4 HANA za pomoci odvětvové šablony SappyCar určené pro dodavatele automobilového průmyslu.