Miroslava Aleksieva bude mít na starosti plánování a realizaci všech aktivit spojených s komunikací společnosti směrem k médiím i veřejnosti na českém a slovenském trhu. Součástí její práce bude také řízení komunikace a projektů zodpovědného podnikání, stejně jako řízení strategických projektů a partnertví v oblasti digitálních dovedností.

Do Microsoftu přichází ze společnosti Asseco Central Europe, kde působila na pozici ředitelky pro marketing a komunikaci. Předtím pracovala ve firmách IBM SlovenskoCSC Computer Sciences. Má zkušenosti s tvorbou a realizací marketingových a komunikačních strategií, stejně jako filantropických projektů.

„Komunikaci považuji v rychle se měnícím a dynamickém IT odvětví za velmi klíčovou. Microsoft, jakožto lídr v oblasti digitální transformace a technologických inovací, disponuje nesmírně velkým množstvím zajímavých témat, úspěšných projektů a inspirativních příběhů. Těším se, že je budu moci ve své nové pozici zprostředkovávat našim zákazníkům, obchodním partnerům i veřejnosti,“ říká Miroslava Aleksieva. Zároveň dodává: „Úlohou lídrů je aktivně se podílet i na formování naší budoucnosti, a proto je skvělé, že Microsoft intenzivně pracuje s mladými lidmi a jejich učitely a prostřednictvím svých vzdělávacích a filantropických projektů je připravuje na digitální budoucnost. Součástí mojí práce bude aktivně se podílet na těchto projektech a pomáhat i znevýhodněným komunitám využívat nejmodernějších technologií Microsoftu.“

Miroslava Aleksieva je absolventkou Fakulty managementu Univerzity Komenského v Bratislavě. Je vdaná a má dvě děti. Ve volném čase se věnuje hlavně rodině. Jejím koníčkem je literatura a spinning.

Lenka Čábelová pracuje v Microsoftu od roku 2013. Po více než pěti letech řízení komunikačních aktivit Microsoftu v České a Slovenské republice se posunula na pozici manažerky komunikace Microsoftu pro střední a východní Evropu. Její úlohou je úzce spolupracovat s týmy v jednotlivých zemích regionu a pomáhat jim zvyšovat povědomí o společnosti, o jejích úspěšných obchodních i filantropických projektech v klíčových médiích a pro klíčové zájmové skupiny.

Před nástupem do Microsoftu působila Lenka Čábelová 13 let v různých pozicích ve společnosti PwC. Od roku 2008 byla ředitelkou oddělení marketingu a komunikace.