Internet věcí už dávno není jen pouhou vizí, ale existuje všude kolem nás. S používáním zařízení internetu věcí se tradičně setkáváme ve skladech či distribučních centrech, kde propojuje systémy dodavatelského řetězce. Existují však oblasti, které kladou na zařízení internetu věcí vysoké nároky, a to nejenom kvůli extrémním okolním prostředím, ale také vyžadují plnění přísných bezpečnostních standardů. Mezi tyto oblasti paří například energetika či těžký průmysl.

Společnost Cisco proto na Cisco Live v San Diegu oznámila nové funkce vše v jednom pro okraj sítě. Ty sjednocují síťování, výpočetní výkon, framework pro hostování, aplikační prostředí Cisco IOx a správu životního cyklu aplikací s nástroji Cisco DNA Center, Cisco Field Network Director a Cisco Kinetic.

Inovace pro internet věcí na okraji zahrnují:

-        Robustní přístupová technologie: Nové přepínače a přístupové body jsou navrženy tak, aby vydržely dlouhodobé působení prachu, vody a dalších extrémních podmínek. Tyto produkty, vyhovující bezpečnostnímu standardu IP67, jsou spravovány platformou Cisco DNA Center, která poskytuje univerzální správu, zabezpečení sítě a segmentaci v kampusech, pobočkách a provozních technologiích (OT).

-        SD-WAN pro internet věcí na okraji sítě: Nový průmyslový směrovač Cisco IR1101 Integrated Services Router Rugged nyní podporuje funkce SD-WAN pro bezpečné připojení vzdálených míst a zvýšení výkonu aplikací. Jedná se o první SD-WAN řešení pro zákazníky využívající internet věcí v těžkém průmyslu.   

-        Bezpečnost prostředí provozních technologií: Společnost Cisco nedávno oznámila svůj záměr akvírovat bezpečnostní společnost Sentryo, aby zajistila bezkonkurenční viditelnost do zařízení provozních technologií, což umožňuje IT týmům lépe spolupracovat a zabezpečit citlivá síťová prostředí. Jedná se o zařízení, na kterých běží kritická infrastruktura elektráren, ropných rafinerií i výrobních provozů a distribučních skladů.

Mezi nově představená zařízení do extrémních podmínek patří:

-        Směrovače Cisco IR1101 Integrated Services Router Rugged, které jsou již v prodeji.

-        Přepínače Cisco Catalyst IE3400 Heavy Duty, které budou dostupné během letošního léta.

-        Přístupové body Cisco Catalyst IW6300 Heavy Duty, které budou dostupné na podzim letošního roku.

Inovace ekosystémů

Pro ropný a plynárenský průmysl znamená lepší informace o síti také lepší provozuschopnost strojů, prediktivní údržbu a snížené riziko pro pracovníky. Proto společnosti Cisco a Emerson spolupracují na nové generaci bran WirelessHART, které kombinují nejmodernější bezdrátové sítě s předními systémy pro řízení procesů. Díky tomu bude možno eliminovat slepá místa, zefektivnit produktivitu a vylepšit bezpečnost provozu.