Současný rebranding reaguje na tuto transformaci. Společnost zjednodušuje svůj název na „Kaspersky“ a jejím novým posláním je „tvoříme bezpečnější svět“. Tím firma vyjadřuje svůj závazek k vytváření důvěryhodné a transparentní budoucnosti, která každému nabízí nekonečné příležitosti díky moderním technologiím, které budou zcela bezpečné.

Nové pojetí značky reflektuje vývoj celého odvětví, které se od „kybernetické bezpečnosti“ přesouvá ke „kybernetické imunitě“. Žijeme ve světě, kde nás technologie propojují napříč různými platformami bez ohledu na hranice. Člověk a technologie spolupracují, aby zlepšovali náš život. Na kyberbezpečnost se dnes nedíváme pouze jako na obor chránicí zařízení, ale spíše jako na vyvíjející se ekosystém, který zaručuje, že vše propojené je chráněné a v bezpečí. Kaspersky se i prostřednictvím rebrandingu k tomuto vývoji zavazuje a zároveň se staví do čela hnutí prosazujícího vyšší oborové standardy. Aktualizovaná firemní filosofie také odkazuje ke snaze, kterou Kaspersky vyvíjí v oblasti vytváření propojených systémů s ohledem na jejich bezpečnost. Při procesu tvorby takových systémů by totiž bezpečnost měla být brána jako jeden ze základních pilířů, a ne jako pouhý doplněk daných zařízení.

„Vzhledem k tomu, že jsme naši společnost založili před více než 22 lety, měli jsme tu možnost sledovat změny, kterými prošel jak celý kyberbezpečnostní obor, tak i internetové hrozby. Zároveň došlo k obrovskému posunu ve využívání nových technologií v práci i běžném životě. Dnešní svět má nové potřeby, a náš rebranding jde ruku v ruce s naší vizí, která právě těmto potřebám vychází vstříc. Díky našim úspěchům v ochraně zákazníků po celém světě před kybernetickými hrozbami pomáháme tvořit bezpečnější svět, který je vůči kybernetickým hrozbám imunní.  Svět, ve kterém si každý může svobodně užívat výhody, které nám technologie nabízejí,“ komentuje rebrandig Eugene Kaspersky, CEO společnosti.

Součástí rebrandingu je i změna vizuální identity společnosti. „Podstatná část našeho stávajícího loga vznikla v roce 1997, přičemž od té doby se toho hodně změnilo. Do teď jsme používali písmena řecké abecedy, která už nejsou aktuální, vzhledem k množství a charakteru oblastí, která společnost reprezentuje a komunikuje. Musíme se dívat do budoucnosti, na dobu, kdy se digitální technologie stanou naprosto běžnou součástí životů všech. Při vytváření nové vizuální identity nám také přišlo přirozené vypustit z názvu společnosti ‚Lab‘. Chceme tím zjednodušit označování naší firmy, které půjde ruku v ruce s novou filosofií a misí společnosti,“ řekl Andrew Winton, vice president pro marketing v Kaspersky.