Z analýzy používání rozšiřujících funkcí služby Easy Project Cloud vyplývá, že takřka pětinu (18,17 %) každodenních úkonů směřují projektoví manažeři ke správě rozpočtů projektů a osminu pak věnují sledování Ganttu (13,99 %). Pro analýzu firma použila týdenní data z letošního března za všechny trhy, na nichž působí.

Ganttův diagram se využívá při řízení projektů pro grafické znázornění naplánování posloupnosti činností v čase. Mezi projektovými manažery je tato vizuální pomůcka velmi oblíbená.

„K nejčastěji používaným funkcím Easy Projectu patří také timesheety s vykazováním práce zaměstnanců a Resource Management, tedy řízení zdrojů,“ říká Ondřej Šťovíček, produktový ředitel společnosti Easy Software. Výkazy práce představují přes 11 % každodenních úkonů manažerů v Easy Projectu, řízení zdrojů pak více než 10 %.

Statistika představuje průměrný denní počet zhlédnutých stran u jednotlivých funkcí Easy Projectu. „Pro projektové manažery je v dnešní době kromě obvyklého plánování také velmi důležité sledovat i ekonomiku projektu,“ říká Ondřej Šťovíček. Přesná data a podíly jednotlivých funkcí Easy Projectu přinášíme v tabulce výše.

Nejnovější verze služby Easy Project nabízí monitoring projektů v reálném čase včetně možnosti sledování jejich rozpočtů a efektivity, rozšířené vytížení zdrojů pro jednodušší využívání kapacit či Lite verzi pro snadný onboarding.