Nová studie „Zajištění budoucnosti inteligentního světa“ („Securing the Future of Smart World“) ukazuje, že operátoři se jednoznačně zaměřují na komercializaci 5G a že bezpečnost je jednou z jejich hlavních obav:

-         67 % respondentů nasadí své první komerční 5G sítě do 18 měsíců a dalších 20 % do dvou let
-         94 % očekává růst síťového provozu, připojených zařízení, a to, že kritické aplikace IoT významné zvýší obavy ohledně zabezpečení a spolehlivosti 5G sítě
-         79 % uvádí, že 5G spadá mezi uvažované oblasti investic do bezpečnosti

S přechodem na 5G očekávají mobilní operátoři významné příležitosti k dosažení nových výnosů a velmi zajímavé případy nového využití. Odvětví však také přiznává, že 5G výrazně zvýší riziko z pohledu zabezpečení a zajištění spolehlivosti těchto sítí,“ říká Gunter Reiss, viceprezident A10 Networks. „Nové kritické aplikace, jako jsou autonomní vozidla, chytrá města a vzdálené sledování stavu pacientů, povedou k tomu, že spolehlivost sítě se pro bezpečí a ochranu lidí a firem stane životně důležitou. Dramatický nárůst rychlosti provozu a připojených zařízení totiž významně rozšíří vektory a škálu útoků kyberzločinců.

Co do posílení sítí mají operátoři s příchodem 5G před sebou dost práce. Kupříkladu, zatímco více než 80 procent respondentů z řad mobilních operátorů říká, že budou muset ve svých páteřních sítích upgradovat Gi/SGi firewally, pouze 11 procent implementaci nových firewallů dokončilo.

Nové obchodní příležitosti i případy využití

Využití potenciálu plnohodnotných 5G sítí vyžaduje od operátorů velké investice. Návratnost těchto výdajů je pro telekomunikační průmysl klíčový. Operátoři vidí významné příležitosti ke zvýšení příjmů a inovování obchodních modelů.

Tři hlavní přínosy související s 5G:

-         67 % – celkový růst na mobilním trhu
-         59 % – lepší služby a spokojenost zákazníků
-         43 % – vytvoření nových obchodních modelů postavených na 5G

Hlavní motory rozšiřování 5G:

-         61 % – chytrá města
-         48 % – průmyslová automatizace a inteligentní výroba
-         39 % – vysokorychlostní připojení
-         37 % – pevné bezdrátové připojení
-         35 % – připojená vozidla

Vyhodnocování potřeb v oblasti zabezpečení 5G

Mezi bezpečnostními obavami vystupuje zabezpečení páteřní sítě a ochrana před DDoS útoky:

-         63 % respondentů vnímá pokročilou ochranu před DDoS jako nejdůležitější faktor ochrany 5G sítě
-         98 % uvedlo, že ochrana páteřní sítě je pro ně v 5G velmi důležitá (72 %) nebo důležitá (26 %)
-         79 % má nebo bude upgradovat své Gi/SGi firewally
-         73 % má nebo bude upgradovat svůj GTP firewall

BPI Network provedla ve spolupráci s A10 Networks celosvětové dotazování mezi 145 lídry IT a obchodu na straně poskytovatelů komunikačních služeb. Cílem studie bylo pochopit jejich záměry, priority a obavy týkající se 5G sítí. Celá studie Securing the Future of a Smart World.