Patrik Drastich působil před nástupem do DNS na různých pozicích v oblasti ICT. Zastával obchodní a řídící pozice ve společnostech IBM, Bull, GTS Novera či Vodafone.

Cílem organizační změny je zlepšit obsluhu partnerské sítě ze strany DNS jako výhradního distributora Hitachi Vantara.

K tomu Patrik Drastich dodává: „Tato změna umožní plně se zaměřit na tento rostoucí segment trhu s cílem poskytovat partnerům reálnou přidanou hodnotu ve spolupráci s lokálním zastoupením Hitachi Vantara.“

„Osamostanění divize HItachi je důležitým krokem pro DNS, neboť potenciál českého trhu vyžaduje zvýšenou podporu,“ přiblížil důvod vytvoření nové divize výkonný ředitel Pavel Klimuškin. Samostatná divize vznikla v dubnu v rámci plánování nového fiskálního roku 2020.