Společnost E.ON se rozhodla vypsat výběrové řízení na dodavatele řešení pro predikci spotřeby elektřiny a plynu, které zajistí přesnou predikci na základě veřejně dostupných dat od operátora trhu a předpovědi počasí. Taková predikce je klíčovým ukazatelem pro optimální skladbu portfolia a nákup komodity s cílem stanovit nejlepší možnou cenu pro koncového zákazníka.

„Naše společnost se neustále snaží být na trhu maximálně konkurenceschopná. Jsme přesvědčeni, že řešení společnosti Unicorn posílí naší pozici v oblasti predikcí jednotlivých portfolií a přispěje k dalšímu snížení nákladů na pořízení energií a umožní ruku v ruce s tím nabízet zákazníkům naše produkty co nejvýhodněji,“ řekl Michal Panský, head of portfolio management ze společnosti E.ON Česká republika.

Ve výběrovém řízení uspěla společnost Unicorn se svým řešením Lancelot Energy Data Management (EDM). Podobná řešení na platformě Lancelot již využívá celá řada energetických společností v ČR i v zahraničí. Vedle řešení pro predikce nabízí platforma Lancelot řešení pro správu obchodního portfolia (Lancelot CIS) a energetický obchod (Lancelot ETRM). Platforma Lancelot se vyznačuje zejména robustním výpočetním jádrem, které bylo navrženo pro zpracování analytických úloh nad obrovskými objemy energetických dat a velkou škálou dalších funkčností vhodných zejména pro distribuční či obchodní energetické společnosti.

Systém společnosti E.ON umožní automatické stahování a kontrolu dat z mnoha datových zdrojů jako jsou například OTE a ČHMÚ, opravy či doplnění dat tam, kde to je potřeba a následný výpočet predikce spotřeby pro konkrétní časové úseky. Systém si navíc poradí se svátky, proaktivně upozorní pracovníky portfolio managementu na jakékoliv "nestandardní" situace a ve svých výpočtech dokáže zohlednit odchozí či nově příchozí zákazníky. Těm nově příchozím pak systém zpětně dopočítá profil spotřeby pomocí některé z mnoha dostupných analytických metod.

E.ON by tak měl mít již v 1. kvartálu 2019 k dispozici nový systém v rutinním provozu. Zbývající čas, tj. do léta 2019, E.ON využije k dalšímu rozvoji systému a ladění predikčního modelu. Společným cílem společností Unicorn a E.ON je přesnost predikce na úrovni minimálně 2 % MAPE (= mean absolute percentage error, tj. ukazatel používaný ve statistických oborech pro vyjádření přesnosti předpovědi) a významná úspora času, který byl doposud potřeba k manuální kontrole vstupních dat a jejich opravám.