Společnost Dell Technologies ve spolupráci se společnostmi Intel a Vanson Bourne provedla průzkum mezi 4 600 vedoucími pracovníky (od pozice ředitele až po nejvyšší vedení) středně velkých až velkých společností po celém světě, aby získala skóre transformačních aktivit v těchto organizacích.

Tato studie ukázala, že digitálně nejvyspělejší jsou rozvíjející se trhy. Nejvyšší příčky globálního žebříčku při tom obsadily Indie, Brazílie a Thajsko. Oproti tomu rozvinuté trhy ztrácejí: nejnižší skóre digitální vyspělosti obdrželo Japonsko, Dánsko a Francie. Česká republika se umístila na 32. místě za svými sousedy Polskem (15.), Německem (24.) a Rakouskem (30.). Rozvíjející se trhy navíc více věří ve svou schopnost „být iniciátorem převratných změn, a ne jejich obětí“ (53 %), v porovnání s pouhými 40 % v rozvinutých zemích.

Zaostávání za křivkou transformace

Druhý index digitální transformace navazuje na vůbec první index digitální transformace sestavený v roce 2016. V porovnání těchto dvou let je zřetelně vidět, že pokrok přichází jen velice pomalu a že se organizacím nedaří držet krok s prudkým tempem změn. Procento organizací zařazených do kategorie Implementující se sice zvýšilo, ale na vrcholu nedošlo k žádnému pokroku. Téměř čtyři z deseti (39 %) firem stále spadají do dvou digitálně nejméně vyspělých skupin (Zaostávající a Následovníci).

„V blízké budoucnosti se každá organizace bude muset stát digitální organizací, ale z našeho průzkumu vyplývá, že před většinou z nich je stále ještě dlouhá cesta,“ říká Michael Dell, předseda představenstva a generální ředitel společnosti Dell Technologies. „Organizace musí modernizovat své technologie, pokud chtějí využívat nebývalé příležitosti spojené s digitální transformací. Čas jednat nastal právě teď.“

Skupiny ve srovnávací studii

Popis

Celý svět v současnosti

Celý svět v roce 2016

Česká republika v současnosti

Lídři

Digitální transformaci mají zapsánu ve své DNA.

5 %

5 %

0 %

Implementující

Mají vyspělý plán digitální transformace, investují a zavádějí inovace.

23 %

14 %

23 %

Zvažující

Postupně přijímají digitální transformaci a plánují a investují s ohledem na budoucnost.

33 %

34 %

30 %

Následovníci

Provádějí jen velmi málo digitálních investic, váhavě začínají s plánováním.

30 %

32 %

28 %

Zaostávající

Nemají plán digitální transformace, omezeně investují a zavádějí dílčí iniciativy.

9 %

15 %

19 %

 

Překážky brzdící transformaci a úroveň sebedůvěry

Ze zjištění také vyplývá, že firemní lídři stojí na pokraji krize sebedůvěry a že 91 % z nich brzdí přetrvávající překážky.

Mezi pět hlavních překážek úspěchu digitální transformace patří:

 1. Obavy v oblasti ochrany dat a zabezpečení (posun z 5. místa v roce 2016, v České republice na 7. místě)
 2. Omezené rozpočty a zdroje
 3. Nedostatek vhodných dovedností a zkušeností interních pracovníků
 4. Regulace a změny v legislativě (posun z 9. místa v roce 2016)
 5. Nerozvinutá digitální kultura

Téměř polovina respondentů (49 %) se domnívá, že jejich organizace bude mít během příštích pěti let potíže s prokázáním své důvěryhodnosti (v České republice 72 %). Téměř třetina (32 %) nevěří, že jejich vlastní organizace dokáže plnit příslušné předpisy, jako je obecné nařízení EU o ochraně osobních údajů (v České republice 28 %). Každý třetí respondent nevěří, že jeho vlastní organizace dokáže ochránit data zaměstnanců nebo zákazníků (v České republice 29 % v případě dat zaměstnanců a 36 % v případě dat zákazníků).

Plány na uskutečnění digitální budoucnosti

Lídři uvádějí stejné priority a investice na podporu budoucí transformace. Patří mezi ně větší zaměření na pracovní sílu, zabezpečení a IT. 46 % z nich rozvíjí digitální dovednosti a schopnosti svých interních zdrojů, například tím, že všechny své zaměstnance učí programování, což představuje nárůst oproti 27 % v roce 2016.

Nejdůležitější technologické investice pro období následujícího roku až tří let:

 1. Kyberbezpečnost
 2. Technologie internetu věcí
 3. Vícecloudové prostředí
 4. Umělá inteligence
 5. Přístup orientovaný na výpočetní prostředky
Metodika průzkumu

Nezávislá výzkumná agenturaVanson Bourne provedla v létě 2018 průzkum mezi 4 600 vedoucími pracovníky středně velkých až velkých společností ze 42 zemí a oblastí s cílem zařadit jejich organizaci podle indexu digitální transformace společnosti Dell Technologies. Společnost Vanson Bourne klasifikovala snahy firem o přechod na digitální podnikání na základě jejich IT strategie, iniciativ transformace pracovních sil a toho, jak samy vnímají svou výkonnost podle základní sady atributů digitálního podnikání.

Jak se bude organizacím dařit v budoucnu, závisí na tom, jaké kroky provedou už dnes. Společnost Draper, která je zákazníkem společnosti Dell Technologies, se například v minulosti zaměřovala převážně na výzkum pro ministerstvo obrany, ale nyní se začíná věnovat oblastem s větším komerčním uplatněním, jako je biomedicína.

„Technologie nám umožňují řešit nejobtížnější problémy světa, od infrastruktury a služeb, které jsou základem našich inovací, až po experimentální technologie, pomocí nichž se například snažíme bojovat s chorobami,” říká Mike Crones, ředitel pro IT ve společnosti Draper, a dodává: „Nedokázali bychom posouvat hranice a nemohli bychom se označovat za technologickou a výzkumnou firmu, aniž bychom se stali naprosto transformovanou a moderní společností.“

Digitálně nejvíce vyspělé země:

 1. Indie
 2. Brazílie
 3. Thajsko
 4. Mexiko
 5. Kolumbie

Digitálně nejméně vyspělé země:

 1. Japonsko
 2. Dánsko
 3. Francie
 4. Belgie
 5. Singapur