S čím by měla počítat firma zvažující přechod na hyperkonvergovaný typ infrastruktury?

Hyperkonvergence dnes už není žádný nový fenomén, ale přináší různé strukturální změny v rámci fungování IT u zákazníků. Díky velké míře integrace jednotlivých částí infrastruktury už neexistují pevné bariéry mezi jednotlivými odvětvími IT, proto je u IT pracovníků nutný přesah vědomostí. Z pohledu managementu se díky tomu trochu mění i interní procesy pro fungování IT, ale spíše pozitivně, protože řada věcí se zjednoduší a zpřehlední.

Například naše hyperkonvergované řešení ve své podstatě předchází vytváření takzvaných "sil" v datových centrech. Zákazníkovi nabízí privátní cloud se všemi výhodami včetně správy, nezávislého škálování, konzistentního výkonu, flexibility i ekonomiky. Umožní mu nasadit řešení pro libovolné aplikace nebo workloady − a to vše na jedné unifikované platformě s jednotnou správou. Tyto fakta musí zákazník zohlednit již v návrhu datového centra, případně při konsolidaci existujícího, což má ve výsledku dopad na správu, procesy i samotné fungování IT.

Vedou tyto změny i k úsporám v rámci IT oddělení?

K úsporám může dojít hned na několika úrovních.

Zákazník získá již samotným nasazením našeho řešení, které, jak již bylo zmíněno, přináší nezávislé škálování, prediktivní výkon, flexibilitu. Jsou zde aspekty, jež nejsou spojeny pouze s IT. Z pohledu financí zákazník získává například možnost predikovat náklady na IT infrastrukturu, což samozřejmě předchází tzv. "overprovisioned", situaci, kdy klient nakupuje více, než reálně potřebuje.

Další úspory přináší úplná automatizace většiny úkonů spojených s nasazením a správou našeho řešení. To eliminuje lidské chyby, dobu odstávek při upgradech, poruchách, zrychluje nasazování aplikací, výrazně zrychluje nasazování testovacích a vývojových prostředí. To všechno se dá také převést do financí a čísel.

Další úspory vidím v samotném principu fungování našeho řešení, jehož heslem je "HyperFlex Anywhere". To znamená, že zákazník má možnost využít jeho základní výhody a vybudovat s naší multicloudovou platformou interní strategii "Edge to Cloud". Tedy nasazovat aplikace a systémy od poboček až po veřejné cloudy s využitím stejného řešení na stejné platformě. Což opět přináší značné úspory.

Jaké jsou vaše zkušenosti s implementacemi? Můžete na příkladu jmenovat konkrétní přínosy?

Jedním z úspěšných realizovaných projektů byla konsolidace datového centra s absolutně heterogenní infrastrukturou, která obsahovala množství serverů od různých výrobců, datová úložiště také od mnoha rozdílných výrobců a nekonsolidovanou síť. Zde byla problémem složitá správa tohoto různorodého prostředí, jelikož v IT pracovali pouze čtyři lidé a ti měli kromě jiného na starosti i vývoj nad SAP prostředím.

Díky nasazení našeho řešení zákazník zkonsolidoval přibližně 60 RU (rack unit) do 12 RU, přičemž výrazně ušetřil za napájení a chlazení datového centra. Sjednotili jsme správu celého řešení a zákazník měl k dispozici jednotnou platformu pro všechny své aplikace. Došlo také k několikanásobnému zvýšení výkonu celé infrastruktury a snížení odezvy na infrastruktuře i aplikacích. Ze čtyř lidí potřebných pro správu IT se počet snížil na jednoho pracovníka plus jednoho do zálohy. Zákazník pak rapidně akceleroval rozvoj aplikací, které reálně tvoří jeho byznys. A v neposlední řadě zákazník eliminoval odstávky kvůli zásahům v IT infrastruktuře, jelikož veškeré úkony jsou automatizovány. Zároveň využívá výhod predikce nákladů, takže při škálování řešení značně šetří náklady i čas.

V čem firmy při těchto projektech nejčastěji chybují?

Při návrhu infrastruktury má zákazník například tendenci porovnávat původní konvergovanou infrastrukturu s nově uvažovanou hyperkonvergovanou na principech té konvergované. Což je z mého pohledu nesprávné, jelikož navrhnout model pro porovnání je velice obtížné. Abych byl konkrétní, není správné porovnávat box s boxem, datový disk s datovým diskem. A ten důvod, proč to není správné, je, že je nutno zohlednit stupeň integrace jednotlivých částí hyperkonvergované infrastruktury.

Například Cisco HyperFlex řešení obsahuje jak výpočetní výkon, tak softwarově definované datové úložiště i síť (LAN i SAN) s jednotným managementem. Zároveň přináší řadu nových funkcionalit a jiných přidaných hodnot, které konvergovaná infrastruktura nemá nebo je velice obtížné a nákladné jich dosáhnout. Například stupeň automatizace obsažené v našem řešení zákazníkům pomáhá značně šetřit náklady, které by jinak vynaložili na nástroje třetích stran.

 

Rozhovor byl publikován v magazínu ICT revue.