Aleš Špidla se dlouhodobě věnuje problematice kybernetické bezpečnosti a ochrany osobních údajů. Zastává pozici prezidenta Českého institutu manažerů informační bezpečnosti, což je nejvýznamnější tuzemská organizace sdružují profesionály informační a kybernetické bezpečnosti. Zkušenosti si přináší ze státní správy i soukromého sektoru.

Působil v pozici manažera oddělení řízení rizik společnosti PricewaterhouseCoopers, dále jako ředitel odboru bezpečnostních politik na Ministerstvu práce a sociálních věcí, vedoucí sekce informatiky ve Státním ústavu pro kontrolu léčiv, ředitel odboru kybernetické a informační bezpečnosti Ministerstva vnitra nebo jako bezpečnostní ředitel a ředitel odboru IT na Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže.

Koncipoval první Strategii kybernetické bezpečnosti České republiky a inicioval vznik zákona o kybernetické bezpečnosti. Je garantem, jeho spoluautorem a vyučuje v MBA programu Management a kybernetická bezpečnost na vysoké škole Cevro institut. Dlouhodobě se věnuje osvětové činnosti v oboru kybernetické a informační bezpečnosti, přednáší na odborných konferencích, publikuje a vystupuje v médiích. Do Finanční správy přichází z Národní agentury pro komunikační a informační technologie (NAKIT).