V případě zmíněných malých firem lze podle něj příslušné procesy provozovat formou standardizovaných cloudových služeb a podstatně tak snížit administrativní zátěž. Konsolidace procesů umožňuje efektivnější řízení dodavatelského řetězce a přináší i úspory z rozsahu.

Získat čas na strategické rozhodování

Co ale potom budou dělat zaměstnanci oddělení centrálního nákupu?

Nejjednodušší odpověď zní, že lidé se v tomto režimu začnou spíše soustředit na jednání s dodavateli a strategické rozhodování než na účetní operace a řešení jednotlivých, „typických“ případů. Z rutiny se stávají projekty, jejichž cílem je dojednání co nejvýhodnějších podmínek a současně i neustálé zavádění změn. Zde je významným požadavkem rychlost a na manažery nákupu jsou kladeny obdobné požadavky jako např. na šéfy projektů vývoje softwaru. Lidé mají za úkol především vytvářet přidanou hodnotu.

Výsledkem je změna povahy práce v oddělení nákupu. V minulosti zde hlavním požadavkem na zaměstnance byla pečlivost a trpělivost: vyhledávání cenových podmínek a realizace objednávek tak, aby podnik mohl fungovat. Naproti tomu na straně prodeje byly hned vidět vydělané peníze (marže, provize...) z realizovaných zakázek, lidé zde vymýšleli slevové akce, oslovovali zákazníky a byli s nimi v neustálém kontaktu. Jinak řečeno, tento typ práce byl mnohem akčnější a na rozdíl od nákupu vypadal jako „skutečný byznys“.

Atraktivnější pro mladé zaměstnance

Tyto rozdíly se ale postupně stávají minulostí, a to právě díky automatizaci na straně nákupu. Především pro mladší generaci se tím stává i zaměstnání v oddělení nákupu přitažlivější; díky technologiím vše probíhá rychleji, samozřejmostí je práce odkudkoliv a kdykoliv. O tom, co a kdy nakoupit, rozhoduje ve většině případů software, jednání s lidmi na druhé straně ovšem zůstává úkolem zaměstnanců.

„Systém SAP Ariba je pro automatizaci nákupů a obecně svět B2B něco jako Facebook pro sociální sítě – představuje jedno globální místo, kde probíhá obrovské množství obchodních interakcí. Firmy zde mohou obchodovat a spolupracovat s miliony partnerů ze všech oborů. V tomto ekosystému mají lidé velký prostor pro strategické rozhodování a stále se rozšiřující ekosystém jim k tomu nabízí také vhodné softwarové nástroje,“ přibližuje možné řešení pro centralizovaný nákup Petr Havelka.

A dodává: „Podporovány jsou různé druhy on-line aukcí včetně aukcí reverzních (se snižující se cenou – na rozdíl od klasických aukcí či dražeb s přihazováním). Software umožňuje rozsáhlé simulace, ještě před vlastním rozhodnutím lze tedy zkoušet různé scénáře, které ukážou, nakolik určitá řešení vyhovují požadovaným kritériím nákupu. Celý ekosystém se přitom bude dále rozšiřovat a propojení mezi jednotlivými subjekty budou přibývat“.

Kupující mohou do svých strategií stejně tak zahrnout i další zásady, např. požadavky na ekologické standardy. Pravidla, jimiž se řídí samotné firmy, lze tímto způsobem prosazovat i v rámci dodavatelských řetězců. Takový postup může přitom mít i zcela pragmatickou motivaci, protože ho od firmy očekávají její zákazníci a tím pádem ovlivňuje dlouhodobou reputaci firmy i její obchodní výsledky.

Oddělení nákupu získá v důsledku těchto změn na významu, ze servisní divize se mění v část firmy, která je přímo zodpovědná za úspěch podnikání. Pracovní pozice v centrálním nákupu se tak stávají lákavější pro talentované zaměstnance z generace mileniálů i další lidi, kteří chtějí být v kontaktu s nejnovějšími technologickými trendy a vývojem samotného podnikání.