Zatímco CEOs a zaměstnanci souhlasí s tím, že AI změní pracovní prostředí, nedávné studie společnosti IBM odhalují, že jen málo lidí se cítí připraveno využít potenciálu AI:

-         V příštích třech letech bude muset být 120 milionů pracovníků v deseti největších ekonomikách světa přeškoleno a rekvalifikováno v důsledku AI a inteligentní automatizace.

-         Zatímco dvě třetiny CEOs říkají, že AI přinese značnou hodnotu do jejich podnikání, pouze 11 procent ředitelů lidských zdrojů uvedlo, že jejich organizace mají dovednosti v oblasti AI, datové vědy a strojového učení potřebné k naplnění tohoto potenciálu.

-         82 procent zaměstnanců věří, že AI je konkurenční výhodou, ale polovina také věří, že jejich společnosti nejsou připravené nebo že kultura bude bariérou pro přijetí.

Rozhodování podle datových poznatků, vytváření nových produktů a služeb a pronikání do nových trhů vyžaduje více než revoluci dovedností,“ řekl Mark Foster, senior vice president IBM Global Business Services. „IBM je přesvědčena, že při budování pracovní síly pro konkurování v době AI jde jak o kulturu a odborné znalosti, tak o technologii.“

IBM AI Skills Academy, nová nabídka služeb a vzdělávací program, pomůže společnostem plánovat, budovat a uplatňovat strategické AI iniciativy napříč podnikem, jako je hodnocení rolí a dovedností AI, budování potřebných dovedností a vytváření organizační struktury na podporu strategie AI, a to vše za podpory odborných zdrojů IBM.

Nabídka je zaměřena na technické a obchodní odborníky, od manažerů přední linie po seniorní vedoucí pracovníky v oblastech jako je marketing, HR, právo, finance a provoz. Kurikulum pokrývá oblasti nezbytné pro AI iniciativy, včetně rámců pro hluboké učení a strojové učení, aplikaci algoritmů, open source technologií a vizualizací dat a zajistí, aby společnosti rozhodovaly méně dle intuice a více na základě datových analýz.

IBM Talent & Transformation pomáhá společnostem jako Shire aplikovat IBM Watson Talent Suite k získání správných talentů a správě stávajících zaměstnanců. Tato sada vyvinutá odborníky v oblasti behaviorální vědy, AI a průmyslovo-organizační psychologie využívá analýzy a prediktivní sílu AI prostřednictvím následujících řešení:

-         Watson Recruitment: Analyzuje historii zaměstnání organizace a externí zdroje dat k určení klíčových atributů pro úspěch v jakékoliv dané roli a poté používá AI k tomu, aby vybrala nejkvalitnější kandidáty bez předpojatosti.

-         Watson Candidate Assistant: Prochází historii zaměstnání a vzdělání uchazečů o práci, vyvozuje schopnosti a páruje kandidáty na otevřené pozice, které by jim nejlépe seděly, s doporučeními, které by nikdy nevyvstaly s tradičními systémy správy uchazečů.

-         Watson Career Coach: Slouží jako virtuální trenér a usuzuje dovednosti, zájmy a silné stránky zaměstnanců a poskytuje personalizované rady k vytyčení cesty ke kariérním příležitostem.

-         Watson Talent Frameworks: Definuje kompetence a dovednosti potřebné pro úspěšnou talentovou strategii v současnosti, a připravuje organice pro budoucí pracovní síly přizpůsobené jejich specifickému odvětví a potřebám.

-         Adverse Impact Analysis (AIA): Využívá Watson AI k analýze, identifikaci a řešení nevědomé zaujatosti v historii zaměstnání organizace v souvislosti s pohlavím, rasou, věkem, vzděláním a předchozím zaměstnáním.   

K získání výhod AI musí společnosti také změnit způsob, jakým pracují, kde pracují a jaké zásady používají k vedení své práce.