Václav Filip se ujal vedení oddělení Práva informačních technologií a elektronických komunikací. V minulosti působil v právním oddělení Telefónica O2 v Praze a Mnichově nebo jako vedoucí právního úseku Českých Radiokomunikací. Je absolventem Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze.

Zkušenosti, které Václav Filip přináší ze specializované podnikové praxe, významně posunou náš tým v oblasti telekomunikací. Zároveň jde o jasné potvrzení naší rostoucí síly v oblasti ICT a TMT,“ komentuje Martin Bohuslav, partner Deloitte Legal.

Deloitte Legal se v posledních měsících personálně výrazně rozrostla. Působí v ní nyní více než 75 právníků. Kancelář má pobočky v pěti městech – v Praze, Brně, Ostravě, Plzni a Hradci Králové. Je součástí celosvětové sítě právních kanceláří Deloitte Legal čítající přes 2 500 právníků propojených s celosvětovou sítí dalších expertů společnosti Deloitte. 

„Změnou názvu dáváme najevo jasné směřování kanceláře ve jménu nejmodernějších trendů právního poradenství nad jeho tradiční rámec. Ať už jde o poskytování multioborových komplexních řešení spolu s ostatními odborníky Deloitte, aplikací technologických řešení při poskytování právních služeb či proaktivní projektový přístup ke každodenním potřebám klientů,“ komentuje změnu v názvu Jan Spáčil, vedoucí partner Deloitte Legal a dodává: „Této změně předcházela kampaň Experience the future of law vyjadřující naši připravenost aplikovat technologie a inovace do každodenního byznysu klientů. V rámci Deloitte definujeme právní poradentství zítřka.“