Společnost České Radiokomunikace tímto krokem pokračuje ve své strategii budování regionálních datových center s využitím svých existujících objektů a infrastruktury po celém území ČR. Po Brně, Zlíně a Pardubicích tak nové datové centrum vzniklo v areálu vysílače Ostrava-Hošťálkovice.

„Našim zákazníkům v regionech chceme nabídnout nejen kvalitní telekomunikační infrastrukturu, ale také spolehlivý server housing, ať už hledají záložní lokalitu nebo chtějí své ICT umístit do dlouhodobě provozně spolehlivých a zabezpečených objektů CRA,“ dodává obchodní ředitel CRA Miloš Mastník.

Tak jako v případě datového centra DC TOWER je i u regionálních objektů kladen velký důraz na provozní a fyzickou bezpečnost. Kupříkladu elektrická energie je do datového centra přiváděna dvěma nezávislými trasami, záložní napájení obstarává dieselagregát se startem do 30 sekund, který je pod plnou zátěží testován každý měsíc. Kapacita regionálního datového centra v Ostravě je aktuálně 26 racků a technologie jednotlivých zákazníků jsou od sebe pro vyšší bezpečnost odděleny.

V rámci strategie výstavby regionálních datových center vycházejí CRA vstříc zákaznickým potřebám. Pro 76 % společností v segmentu SME, oslovených v rámci výzkumu CRA (výzkum provedla v září 2018 agentura XACT na vzorku 200 firem), je při výběru poskytovatele důležitá lokalita fyzického uložení dat. Lokalita uložení je důležitá zejména z pohledu bezpečnosti. Pro 72 % dotazovaných je možnost umístění dat přímo v regionu zákazníka motivátorem pro využití poskytovatele, který toto nabízí.