Automatizace manipulační techniky nabírá v poslední době obrátky a mnoho firem o zavedení bezpilotních vozíků začíná uvažovat jako o začátku vyšší formy automatizace svých skladů. Samořídící vozíky šetří lidskou práci a zvyšují efektivitu celého provozu. Řídí svůj pohyb na omezeném prostoru skladu snadněji a bezpečněji než automobil na silnici. Zakládají zásilky do regálů, vozí je k balení a expedici a vykonávají řadu dalších činností. Zejména dokážou v mnoha případech nahradit již tradiční automatizační prvek, kterým jsou válečkové či pásové dopravníky. Oproti nim mají své výhody, neboť pro změnu míst, která mají obsluhovat, stačí obvykle zásah do jejich programového vybavení.

Ne každá činnost v logistice je ale pro automatizaci vozíků vhodná. Zejména to je vychystávání, kde je lidská práce stále do značné míry nenahraditelná. To však neznamená, že by vychystávání nešlo pomocí poloautomatických a automatických řešení zefektivnit.

Vozík následuje manipulanta

"Nejjednodušší cestou je využití skladové navigace a poloautomatizace vozíků," říká Martin Koudelka ze společnosti Jungheinrich (ČR). "U vertikálních vychystávacích vozíků je možné výrazně zrychlit jízdu vozíku díky optimální volbě trasy, obsluha nemusí hledat pozici, odpadají chyby. Manipulant pak pouze vybere správný počet položek na pozici, kam ho vozík sám doveze."

20 %

DHL předpokládá při nasazení robotických vozíků EffiBot zvýšení produktivity při vychystávání až o pětinu.

80 %

Podle různých průzkumů se asi v 80 procentech logistických provozů pracuje stále manuálně bez jakékoli podpůrné automatizace.

U nízkozdvižných vozíků je trendem částečně autonomní jízda. Systém Jungheinrich Easy Follow k vozíkům ECE umožňuje chůzi podél regálu od jedné vychystávací pozice k druhé, kdy vozík sám následuje manipulanta. Díky tomu se celý proces zrychluje, neboť odpadá nastupování a vystupování z vozíku.

Výraznějšího zefektivnění vychystávání je možné docílit využitím systémů ASRS (Automatic Storage and Retrieval System, neboli systém automatického skladování a vychystávání), jako jsou systémy Miniload pro KLT boxy, případně sklady typu silo pro celé palety. "Dodáváme oba tyto systémy. V roce 2016 se součástí skupiny Jungheinrich stala německá firma Mias Group, která se vývoji jeřábových zakladačů věnuje více než 30 let. V roce 2018 jsme představili zbrusu nový Miniload STC 2B1A, který vyniká rychlostí manipulace a díky modulární konstrukci se hodí pro velmi široké nasazení," říká Martin Koudelka.

Tyto systémy si samy přebírají palety či přepravky KLT z válečkových drah, zaskladňují je a následně vyskladňují dle požadavků systému řízení skladu. Pro vychystávání a jeho efektivitu je zásadní fakt, že manipulant stojí na jednom místě a systémy ASRS mu přivážejí zboží k vychystání přímo pod ruku. Na obsluze je pak jen odebrání správného počtu a kompletace zásilky. Problémem není více položek patřících do jedné zásilky ani kombinace celých palet či KLT boxů. Systém automaticky seřadí a nakombinuje palety nebo KLT tak, aby přijely k obsluze ve správném pořadí. Po vychystání a kompletaci zásilky se palety či KLT automaticky vrací do skladů.

Skladové páternostery

Výhody těchto systémů jsou zřejmé a jejich přínos k efektivitě lidské práce velmi vysoký. Jeden manipulant je schopen odbavit násobně více vychystávacích úkolů než v případě, kdy se musí sám pohybovat po skladu a hledat jednotlivé pozice. Dochází k eliminaci chyb, zvýšení bezpečnosti a v neposlední řadě ke zvýšení pohodlí pracovníků.

"V případě vychystávání drobného zboží jsou pak zajímavou alternativou vertikální výtahové zakladače, respektive páternostery. Tyto systémy umožňují vysokou efektivitu vychystávání, neboť podobně jako systémy ASRS dopravují rychle a pohodlně police se zbožím přímo k manipulantovi. Obrovskou výhodou je navíc úspora místa, kdy díky optimalizaci výšky polic a jejich vysoké koncentraci dochází k navýšení kapacity na čtvereční metr až o 80 procent oproti skladování v klasických policových regálech," dodává Martin Koudelka.

Automatizované a autonomní

Bezpilotní vozíky má ve svém portfoliu také výrobce Still. "Vozíky fungující bez lidské obsluhy můžeme rozdělit na dva typy: automatizované s širokým portfoliem vozíků od vysokozdvižného ručního až po systémové vozíky a autonomní, jako je vozík iGo neo CX 20," vysvětluje Filip Šustek ze společnosti Still ČR. "Náš vychystávací automatizovaný vozík vychází z typu EK-X, což je vertikální vychystávací vozík jak do velmi úzkých uliček s vedením, tak do širokých bez vedení. Vozík je naváděn pomocí laserové navigace a řídí se přesně danými úkoly. Oproti tomu vozík iGo neo CX 20 je horizontální pickovací vozík, který se řídí autonomně podle pohybu obsluhy a profilu uliček."

Jaké jsou výhody těchto vozíků? U vertikálního vychystávacího vozíku EK-X je to především ulehčení obsluze od nutnosti přemýšlet nad řízením vozíku a dojezdem na správnou pozici. Vše obstará samotný vozík ve spojení s nadřazeným řídicím systémem. Tento vozík může být ještě doplněn funkcí pick-by-light, která pomocí světelného bodu svítícího na stranu, kde má obsluha vychystávat, pomáhá v rychlé orientaci a minimalizaci nepřesností.

U horizontálního vychystávacího vozíku iGo neo CX 20, který může být ve variantě pro převoz jedné nebo i dvou palet zároveň, jde především o optimalizaci práce při horizontálním pickování. Obsluha přijede s vozíkem na začátek uličky, přepne jej do autonomního módu a ten ji začne následovat. Operátor poté prochází uličkou a vychystává ze všech lokací, na které dosáhne ze země. Vozík se zastavuje přesně za operátorem, jenž se jen otáčí a pokládá zboží na paletu na vozíku za sebou. Hlavní úspora času je zde v minimalizaci neustálého nastupování, vystupování a popojíždění při vertikálním vychystávání v uličkách.

Důraz na bezpečnost

Každá technologie má také své problémy, které je třeba při vývoji řešit. Jedním z důležitých kritérií je bezpečnost. Automatizované nebo autonomní vozíky musí zaručit maximální bezpečnost osobám, které se nacházejí v blízkosti tohoto stroje. Proto jsou například všechny tyto vozíky vybaveny skenery pro detekci a ochranu osob.

Manipulační techniku ovlivňuje také nastupující Průmysl 4.0. Vozíky budou na řidiči čím dál nezávislejší a autonomní technologie se bude rozšiřovat. V budoucnosti přijdou také mnohem více ke slovu specializované vozíky vyrobené pro specifický druh manipulační jednotky nebo pracovní nasazení.

"Vertikální vychystávací vozík EK-X nachází nyní uplatnění především v západní Evropě, v provozech, kde například není rentabilní přechod na jinou logistickou platformu a je třeba mít spolehlivý systém kladoucí na obsluhu minimální požadavky při zajištění maximální efektivity a přesnosti," vysvětluje Filip Šustek. "Oproti tomu horizontální pickovací vozík iGo neo CX 20 je možné použít v téměř každém skladu, kde časy a četnost nastupování, vystupování a popojíždění tvoří nemalou část pracovní doby pickera."

V Jažlovicích testují vozík EffiBot

Jaká je zkušenost s autonomními vozíky přímo na pracovišti? Stroje značky EffiBot využívá například společnost DHL Supply Chain v několika zemích, mimo jiné také v České republice v distribučním centru v Jažlovicích u Prahy.

"Spolupracující roboty EffiBot testujeme v různých zemích již dva roky," říká Gabriel Roubíček, regionální ředitel DHL Supply Chain pro distribuční centra v Jažlovicích. "DHL Supply Chain v tomto směru spolupracuje s francouzským start-upem Effidence. Kromě robotů EffiBot testujeme i další spolupracující roboty, například Baxter a Sawyer pro služby s přidanou hodnotou."

Robot EffiBot usnadňuje skladovým operátorům práci a zlepšuje pracovní podmínky zaměstnanců. Kromě toho předpokládá DHL Supply Chain zvýšení produktivity při vychystávání až o 20 procent. EffiBot je podle Gabriela Roubíčka ideální pro kusové vychystávání, kdy operátor manipuluje s různě naplněným vozíkem. Při běžném postupu jej vleče nebo tlačí před sebou. Autonomní vozík následuje skladníka regálovým systémem a zajišťuje většinu fyzické práce. Jakmile je vozík plný, odešle jej skladník k určitému místu vykládky a převezme jiný vozík k další činnosti.

"Zpočátku jsme řešili především nedůvěru lidí," vysvětluje Gabriel Roubíček. "Robota brali jako kuriozitu a považovali ho za zbytečného. Po třech týdnech provozu se však jejich postoj změnil a na autonomní vozík již nahlížejí pozitivně. Je to hlavně o správné komunikaci a diskusi se zaměstnanci," zdůrazňuje.

Robotizace ve skladech má budoucnost

Spolupracující roboti se s největší pravděpodobností již zanedlouho stanou nedílnou součástí distribučních center. Rostoucí flexibilita a stále nižší náklady na robotické technologie podpoří jejich využití v logistickém prostředí, ať se jedná o vychystávání, balení či přepravu zboží nebo doručování zásilek.

Potenciál pro uplatnění robotů v logistických provozech je nesmírný. Podle různých průzkumů se zhruba v 75 až 85 procentech z nich pracuje stále manuálně bez podpůrné automatizace. Logistika se navíc musí ve stále větší míře potýkat s důsledky nepříznivého demografického vývoje, který přináší klesající počty zaměstnanců a jejich stárnutí. Na druhé straně roste s rozmachem elektronického obchodu objem přepravovaných zásilek a zboží. I to je důležitý aspekt, který nahrává průkopníkům robotizace do karet.

jarvis_5beb04f2498e15d21fcc762a.jpeg
Zatímco autonomní vozidla jsou na silnicích stále něčím exotickým, bezpilotní vozíky se prohánějí už v řadě skladů.
Foto: DHL Supply Chain