Sklad podle virtuální reality − Dachser Czech Republic

Mezinárodní logistický provider Dachser začal pro plánování skladů využívat virtuální realitu. V České republice využil speciální software pro virtuální realitu na svém pracovišti v Letohradu, kde nasimuloval reálné vybavení, podmínky a procesy ještě před tím, než se nová budova vůbec začala stavět.

Vedení společnosti − zákazníka Dachseru i zástupci skladových pracovníků − si tak pomocí brýlí pro virtuální realitu mohli předem vyzkoušet, jak bude nový sklad fungovat. Přidanou hodnotou této možnosti v logistické praxi není jen emoce, kterou virtuální zážitek poskytuje. Především jde o další rozměr plánování.

U skladových nemovitostí se tak pod drobnohled dostávají kritické momenty, jako je křížení manipulačních tras a velikost či logika umístění vychystávacích zón a další. Vzdálenosti mezi různými skladovými zónami, šířka regálových uliček, logika umístění mezaninu i automatických vychystávacích technologií, to vše si mohou nastávající uživatelé takových projektů vyzkoušet doslova na vlastní kůži. Virtuální prostředí může také předem poukázat na prostorové či lidské úspory a zabránit potenciálně kolizním situacím ve skladu.

Jan Polter
obchodní a marketingový ředitel

Opačná expedice a vážní kontrola − Office Depot

Foto: Office Depot

Náš sklad denně zpracuje objednávky šesti milionů položek. Proto pracujeme při expedici opačně než jiné firmy. Klasický postup je, že se začíná položkou, kterou si zákazník objedná, a na konci procesu se rozhodne, v jakém obalu nebo krabici bude zásilka odvezena. U nás se podíváme na přijatou objednávku, zjistíme si, jaký bude mít objem, a rovnou vybereme nejvhodnější krabici. Průměrný počet položek na objednávku je u nás sedm.

U každého výdejního listu je už dopředu uvedeno, kolik bude paleta vážit. Máme mobilní váhu, takže na konci procesu každou paletu zvážíme a systém údaje zkontroluje. Pokud jsou v pořádku, pokračuje dál, pokud ne, dojde na manuální přepočítání. Časová úspora je asi 30 procent oproti manuální kontrole. Toto lze použít pouze u položek těžkého charakteru, protože tolerance je 12 kilogramů. Díky této kontrole se snížila chybovost "nedodáno" o 90 procent. Na jedné paletě totiž nevezeme jen jednu zakázku, ale třeba šedesát.

Navrhli jsme si také vlastní warehouse management system. Díky němu kontrolujeme veškerý tok zboží na skladě. To znamená, že ve chvíli, kdy dorazí zboží na sklad, dostane vlastní identifikační značku. Tato etiketa s ním putuje až do vyskladnění. Během interního přeskladnění se opět odkazujeme na etiketu a díky tomu přesně víme, jak se zboží pohybuje po skladě. Stejný systém jsme zavedli i u položek, které jsou vydávány. Každý balík, který existuje a odchází, je skenován a my pak dokážeme říct, že například na paletě, která zrovna putuje do Brna, jsou přesně tyto objednávky.

Miloslav Weiss
distribution center manager

Automatizovaná linka pro online − DHL Supply Chain

Foto: DHL Supply Chain

Aktuálně rozbíháme v Chebu pro našeho zákazníka e-commerce řešení. Distribuční centrum dosud sloužilo především pro příjem zboží, uskladnění a pro transport do dalších skladů či obchodů po celém světě. V těchto dnech se servis rozrůstá i o distribuci přímo ke spotřebitelům a s tím spojené služby s přidanou hodnotou.

Rozšíření služeb výrazně zvýší dynamiku celého distribučního centra. V případě distribuce do obchodů se vychystávají nárazově tisíce kusů na zakázku. U spotřebitelů jsou to maximálně tři kusy, jednotlivé zakázky se však odbavují téměř nepřetržitě. Zásadní rozdíl je i v rychlosti. V případě B2B zakázek máme na vychystání dva a více dnů, u B2C pouze hodinu. Tomu jsou přizpůsobené i použité technologie. Zaměstnancům usnadňuje práci 2,5 kilometru dlouhá automatizovaná linka a vychystávání pomocí hlasových povelů.

Automatická linka nejen usnadní práci operátorům, ale zároveň pomáhá řešit aktuální nedostatek pracovní síly. V plném provozu v době sezony dokáže denně nahradit až 50 operátorů. Zaměstnancům odpadnou stereotypní práce, jako je skládání krabic, polepování štítky či tisk a vkládání dodacích listů. To vše zvládne linka sama. Pohyb kartonů a jednotlivé zastávky zajišťuje skladový řídicí systém. Operátor pouze převezme krabici a pomocí hlasových povelů vychystá položky, které mu systém nadiktuje do sluchátek.

Peter Okenka
manažer distribučních center v Chebu

Hromadný generátor QR kódů − FM Logistic ČR

Uživatelské rozhraní generátoru QR kódů
Foto: FM Logistic

V distribučním centru klienta DIY v Lovosicích máme vysokou variabilitu položek. Nadrozměrné výrobky se skladují na zemi, dlouhé a tenké ve speciálních regálech a drobné nízkoobrátkové v policovém systému rozděleném na patra a sloupce v patrech.

Vysoká variabilita vyžaduje také flexibilní systém značení s QR kódy. V bezplatných programech však jsou dostupné pouze generátory QR kódů po jednom kuse, které neumožňují hromadný tisk datových řad. Proto procesní a "continuous improvement" týmy FM Logistic vytvořily generátor QR kódů pomocí maker v MS Excelu a Google Sheets, kde ve sloupci A uživatel zadá text kódů a ve sloupci B zadá zobrazovaný text nad kódem.

Důvod dvojího zadání je nasnadě − ne vždy chcete laickému uživateli zobrazovat, "co se za kódem skrývá", nýbrž to, co pro něj je srozumitelné, například BPACO001" = "zde uložte paletu po pickingu". Uživatel si dále může zvolit generování jednoho až dvanácti kódů na A4, případně takzvaný Megabatch (dlouhé datové řady pro značení celých uliček). Máme možnost vygenerovat PDF nebo poslat přímo na tisk na samolepicí štítky.

Ve výsledku nám tyto nástroje umožnily vygenerovat všechny pozice na skladě, jichž je přes 20 tisíc, ve zlomku běžně potřebného času a exportovat je do PDF. Úspora v práci lidí je v řádu stovek tisíc korun. Kódy generuje systém a počet chyb a následných problémů provozu je téměř na nule.

Jan Slavík
continuous improvement leader