Pohled na nejmodernější manipulační techniku nabitou technologiemi vyvolával řadu otázek. Stroje budou propojeny se skladovým systémem i se sebou navzájem − jak tento příval dat promění řízení skladů? Jak si povedou lidé vedle automatických vozíků? Jaká nová rizika vzniknou? A jak se jim bude možné vyhýbat?

Automatizace v logistice a skladování byla také tématem rozhovoru ředitele a jednatele Toyota Material Handling CZ Jaroslava Žlábka s profesorem Vladimírem Maříkem, zakladatelem a vedoucím oddělení inteligentních systémů Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky na ČVUT.

Mařík je přesvědčen, že právě v oblasti manipulační techniky budou přínosy telematiky v rámci Průmyslu 4.0 velmi zřetelné. "Průmysl 4.0 přináší propojení komunikačních sítí s fyzickými objekty, tedy i s autonomní manipulační technikou. Zejména manipulační technika bude podporována v rámci Průmyslu 4.0 v tom smyslu, že každý z vozíků může komunikovat s výrobními a skladovými systémy i mezi sebou navzájem. Každý vozík, ať již ve velké, střední, nebo malé firmě, bude součástí řídicího informačního systému, každý bude předávat do cloudového úložiště data o své poloze, stavu nebo úkolech, které provádí. Ale co je důležité − a teď přichází podstata Průmyslu 4.0 − tato data se budou zpracovávat. Budou se hledat pravidla, budou se hledat vazby, které umožní optimalizaci skupiny vozíků ve velkém provozu, optimalizaci skladového hospodářství bez zásahu člověka. Cílem Průmyslu 4.0 je snížení podílu lidské práce a zvýšení, čili optimalizace celkového výkonu, krátkodobě i dlouhodobě. Analýzou dat v cloudu můžete zcela zrestrukturalizovat například sklad a můžete to dělat na každodenní bázi, protože charakteristiky provozu se neustále mění. To znamená dynamicky reagovat na změny požadavků a změny prostředí," uvedl Vladimír Mařík v rozhovoru, který se uskutečnil během veletrhu za velkého zájmu návštěvníků.

Demo Days

Toyota Material Handling CZ pořádá svou prezentační akci Demo Days pravidelně již desátým rokem. Široká nabídku produktů, služeb, odborných přednášek a možností setkání přilákaly do Rudné u Prahy rekordní počet 760 zákazníků z řad uživatelů manipulační techniky, což oproti loňskému roku představuje více než osmnáctiprocentní nárůst. "I po deseti letech je tato akce stále živá a zájem o ni roste," řekl Jaroslav Žlábek. "Zákazníci si mohou nejen prohlédnout nové technologie, ale akce má také svůj společenský rozměr a pro nás představuje příležitost, abychom se setkávali s lidmi, kteří se o náš obor zajímají. Společenská stránka je vedle té odborné důležitá i pro návštěvníky, vždyť na jednom místě se mohou setkávat mezi sebou i s pozvanými odborníky, hovořit o aktuálních problémech a také se trochu pobavit."

10

Letos se uskutečnil jubilejní ročník Toyota Demo Days. Do Rudné u Prahy přilákal rekordní počet 760 návštěvníků.

Půlroční rozhodování

V Rudné nechyběly ani novinky z oblasti klasické manipulační techniky, ale témata jako digitalizace, automatizace, správa "chytrých" vozíků a telematika prostupovala celou akci. K vidění byl třeba systém správy strojového parku Toyota I_Site, který propojuje flotilu vozíků, shromažďuje data a poskytuje přehled o dění v provozech. Současně zajišťuje přímé propojení vozíků s dalšími řídicími a administrativními firemními systémy.

Je na českém trhu poptávka po takovýchto vyspělých technologiích? Jaroslav Žlábek je přesvědčen, že ano. "Zájem je velký. Samozřejmě v takovémto případě firmám rozhodování chvíli trvá. Koupit si vozík a dát k němu manipulanta je rozhodování v řádu týdnů, rozhodnout se pro automatický bezpilotní vozík s přípravou projektu a jeho implementací může trvat třeba půl roku. To je jiný typ rozhodování. Ale vnímáme obrovskou poptávku v této oblasti a velmi výrazně proto posilujeme naše oddělení Logistics Solutions."

Spolupráce strojů a lidí přinese nové úkoly

Pohled na rostoucí automatizaci manipulační techniky vyvolává také otázku, jak se bude dařit vzájemná spolupráce strojů a lidí. "Odpověď není snadná," říká Jaroslav Žlábek. "Z našeho pohledu mohu říci, že se tato problematika dotýká dvou oblastí. Jedna je naše interní, protože při zavádění nových technologií potřebujeme lidi, kteří jsou schopni tyto technologie zvládat a zákazníkovi s nimi pomáhat, aby je zavedl do svého systému. To je náš interní pohled. Ale zrovna tak externě zákazníci potřebují lidi, kteří jsou schopni tyto technologie zvládat. Na jednu stranu automatizace určitě pomůže nahradit nedostatek pracovních sil a umožní optimalizovat provoz. Ale na druhou stranu zde vyvstává i určitý požadavek na uživatele, aby pokud se chtějí vydat tímto směrem, přemýšleli také o tom, jakou skladbu lidí budou potřebovat a kde budou moci získávat potřebné informace."

Letošní jubilejní Toyota Demo Days přinesly nejen prezentaci manipulační techniky Toyota, ale nabídly i pohled do budoucnosti tohoto oboru. Budoucností je automatizace a digitalizace, autonomní vozíky a v delším časovém horizontu třeba i plně automatizované sklady.

jarvis_5beb0715498e3216c8cbf1b2.jpeg
Jaroslav Žlábek v rozhovoru s prof. Vladimírem Maříkem, zakladatelem a vedoucím oddělení inteligentních systémů Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky na ČVUT.
Foto: Toyota MH
jarvis_5beb0715498e3216c8cbf1b7.jpeg
Velký zájem návštěvníků vzbuzoval například elektrický čelní vozík Traigo 80 s nosností 6 až 8 tun.
Foto: Toyota MH