Nabitý konferenční sál svědčil o tom, že téma bylo zvoleno správně a že digitalizace představuje aktuální téma pro společnosti, které jsou nějakým způsobem zapojeny v zásobovacích řetězcích pro automobilový průmysl. Rychlost a hloubka současných změn je spojena se snadnou dostupností nových technologií a již dnes přetváří celé průmyslové obory. Pokud firmy chtějí přežít, musí se do tohoto procesu také zapojit, znělo od řečnického pultu.

Na konferenci vystoupili s podnětnými přednáškami a prezentacemi domácí i zahraniční odborníci, kteří uvedli více než dvě stovky přítomných účastníků do problematiky změn, které přicházejí s nástupem digitalizace. Na konkrétních příkladech ukázali, jaké první kroky je třeba podniknout, aby se digitalizace nestala pro firmu hrozbou, ale začala hned od počátku vytvářet přínosy. Jako červená nit se vystoupeními odborníků vinula myšlenka, že digitalizace přinese firmám úspěch jen tehdy, pokud jí bude předcházet důkladná příprava.

Nové technologie přicházejí s novou generací

Nové technologie jsou samozřejmým prostředím především pro mladé lidi. Právě oni jsou generací, s níž přicházejí změny. Již dnes jsou tyto změny zcela patrné, zdůraznil ve svém vystoupení Paul Norford ze společnosti Zebra. Ve výrobě i logistice jsme například svědky rostoucího tlaku na snižování chybovosti, na rychlost výroby i doručení zásilek. Výroba se proto stále přibližuje místům poptávky, což následně ovlivňuje a mění trh.

TAL

19. ročník konference Trendy automobilové logistiky – TAL 2018 uspořádaly společnost Aimtec a Obchodní a průmyslová komora Regensburg (IHK Regensburg). Cílem akce je zvyšovat povědomí o nejmodernějších technologiích, které se často jako první uplatňují právě v automobilovém průmyslu.

2025

Do roku 2025 můžeme očekávat masivní nárůst robotů v řadě oblastí života, říká Philipp Zimmermann ze společnosti Franka Emika.

Jestliže podle Darwina přežijí ti nejpřizpůsobivější, jak mají firmy hledat cestu, aby se přizpůsobily nové a rychle se měnící situaci? Právě digitalizace, která umožňuje sběr velkého množství dat, představuje možnost, jak se udržet na čele vývoje. Data jsou nové superpalivo ekonomiky, zdůraznil Paul Norford. Získaná data je však třeba také analyzovat, dále zpracovávat a využívat. Nebudou-li firmy data využívat, je možné, že jim ujede vlak. Pokud začnou s daty pracovat, mohou na tom vydělat, zaznělo v závěru vystoupení Paula Norforda.

Digitalizace a robotizace patří k sobě

Digitalizace jde ruku v ruce s nastupující robotizací. Philipp Zimmermann ze společnosti Franka Emika v této souvislosti upozornil, že nástup robotů je například v automobilovém průmyslu dosti starou věcí, v tomto oboru se roboty používají již dobrých 40 let.

Přichází ovšem nová éra kolaborativních robotů, inteligentních strojů, které přímo spolupracují s člověkem. Tyto roboty představují obrovskou změnu, neboť na rozdíl od průmyslových robotů jsou často menší, dostupnější, adaptabilnější a snadno programovatelné. Při spolupráci robotů a lidí v jednom prostoru ovšem vyvstávají nové problémy. Roboty musí být schopné reagovat na přítomnost lidí, aby jim nezpůsobovaly úrazy. Do roku 2025 můžeme očekávat masivní nárůst těchto robotů v řadě oblastí života, řekl Philipp Zimmermann.

Průmysl změní internet věcí

Významnou součástí trendů a změn probíhajících v rámci digitalizace a robotizace je nástup prvků internetu věcí (IoT). Hodně se hovoří o jejich využívání například v domácnosti, ale tato technologie má ještě jiné možnosti, které ji uschopňují pro nasazení ve výrobě a logistice. Průmysl se tak stává obzvláště důležitou oblastí, v níž se prvky internetu věcí uplatní. A tady samozřejmě tyto prvky dokážou jiné věci než tolik opakovaná chytrá lednička, která si sama objednává potraviny.

Matthias Pröller ze společnosti ZF Friedrichshafen představil integraci prvků v průmyslovém internetu věcí (Industrial Internet of Things, IIoT) jak do logistických procesů, tak do komplexní infrastruktury. Malé IIoT tagy, které vyvinula dceřiná společnost Openmatics, umožňují jednodušší a rychlejší komunikaci například mezi skladem a výrobou.

Případové studie představily digitalizaci v praxi

Zkušenosti se zaváděním digitalizace a řešením konkrétních problémů přinesl odpolední blok zaměřený na případové studie. V prezentacích společností IAC Group, Ringfeder a Panasonic Automotive Systems zazněla řada inspirativních myšlenek vzešlých ze zápasů o nalezení správného přístupu k plnění úkolů spojených s prvními kroky v automatizaci a digitalizaci.

Jan Urválek z IAC Group, která vyrábí díly pro automobilovou výrobu, ve svém vystoupení s názvem "Dříve než klapnou dveře od auta, musí klapnout jejich výroba" představil náročné řešení nového projektu pro automobilku Daimler. Zdůraznil velmi vysokou variabilitu výroby s tisíci individualizovanými variantami jednotlivých dílů, které se musí přesně podle zadání vyrobit a v přesném termínu dodat automobilce.

Podnik, tak jako většina ostatních, potřebuje k dalšímu rozvoji nové pracovníky, které však je velmi obtížné získat. I to je jeden z impulsů, které vedou firmu k zavádění prvků Průmyslu 4.0, neboť automatizace a robotizace mohou významným způsobem nahradit nedostatkovou pracovní sílu. Nové technologie se využívají už při příjmu objednávek výroby od odběratele, kde dokážou nalézat případné chyby v zadání.

Digitalizace se vyplatí

S velkým zájmem účastníků se setkala prezentace případové studie společnosti Ringfeder. Ukázala, jak se první krok směrem k digitalizaci vyplatí ve výrobě, která musí řešit objednávky výrobků v přesně stanovený čas. Martin Hana z Ringfederu měl za úkol vytvořit logistické centrum, které by dokázalo zajistit dodání výrobků po celém světě právě v den podle určení zákazníka. Digitalizace řízení zásob a automatizace procesů umožnila tento úkol vyřešit.

Plánování výroby je prvním krokem pro bezchybný chod celé továrny. Veronika Rejmanová z Panasonic Automotive Systems představila, jak společnost prováděla přechod od plánování pomocí excelových tabulek k vyšším formám softwarových systémů. Problémem bylo nejen množství výrobních operací, které bylo třeba naplánovat, ale také větší počet plánovačů. V určitém okamžiku se stala práce s Excelem pro stále náročnější úkoly nedostatečná a bylo třeba nasadit vyšší řešení.

V závěru konference vystoupili Michael Klaus ze společnosti Sewio a Rostislav Schwob z Aimtecu. Jejich prezentace přinesla pohled na praktické využití lokalizace objektů v budovách a sledování jejich pohybu v reálném čase. Zatímco dříve používaná řešení s pasivními RFID tagy trpěla řadou problémů, palety často putovaly na nesprávné místo a byly následně odeslány do jiné lokace, nové řešení využívající virtuální zóny zajišťuje přesnou komunikaci s podnikovým ERP systémem. Systém odstraňuje nepřesnosti způsobené lidským prvkem a umožňuje využívat při obsluze skladu přesnou lokalizaci nejen vozíků, ale s využitím vhodně umístěných senzorů třeba i pohybu vidlí při manipulaci.

Firmy si potřebu digitalizovat uvědomují

Digitalizace přichází a firmy se jí nakonec nevyhnou, ať chtějí, či ne. Rozdílem je pouze to, zda ji začnou zavádět samy a včas − a díky tomu na ni budou mít alespoň maličko více času −, nebo zda k tomu budou donuceny požadavky trhu.

Včasný nástup do digitalizačního vlaku se vyplatí, shodli se řečníci na konferenci TAL 2018. Tak jako v jiných oblastech je i zde důležitá důkladná příprava. Je o to důležitější, že první kroky k digitalizaci představují pro firmu zavádění něčeho nového, u čeho není vždy hned jasné, jak to má fungovat. Přínosy digitalizace ovšem nakonec převáží rizika, která firmy budou muset při cestě do budoucnosti podstoupit. Z vystoupení řečníků i reakcí účastníků při diskusích bylo zřejmé, že si řada firem tuto nutnost již uvědomuje a že jsou ochotny s digitalizací svých provozů začít.

jarvis_5beb0831498e15d21fcc9d65.jpeg
Michael Klaus z firmy Sewio (vlevo) a Rostislav Schwob z Aimtecu
Foto: Aimtec