Řešení s jednou centrální administrací bylo velmi výhodné v situaci, kdy všechny spravované počítače jsou v jedné lokální síti. Avšak doba se mění a v současnosti je nemalá část uživatelů připojena odkudkoliv a někdy celé týdny mimo mateřskou lokální síť. Přesto je vyžadováno být nepřetržitě v kontaktu s centrální konzolí kvůli stahování nových politik či virových definic nebo reportování stavu.

Z výše uvedených důvodů bylo nutno vytvářet VPN propojení a otevírat administrační porty z internetu směrem do lokální sítě.

Nejeden výrobce přišel s myšlenkou řízení produktů pomocí cloudové administrace na svých serverech. Tyto servery jsou přístupné odkudkoliv z internetu, obvykle na standardních portech s garantovanou vysokou dostupností, již bychom těžko zajišťovali u sebe. Uživateli tak odpadá starost se zajištěním dostatečně výkonných serverů, internetové konektivity a celkově údržby svých serverů.

Pokud výrobce nabízí více různých produktů, je cloudová správa tou správnou možností, jak tyto produkty spravovat z jednoho místa, bez nutnosti násobných administračních konzolí. Dokonce jsou takoví výrobci, již naučili své produkty mezi sebou takto navzájem komunikovat.

A jaká jsou úskalí cloudové správy? V první řadě jde o zabezpečení přístupu. Dobrý výrobce nabízí vysokou úroveň zabezpečení vlastního datacentra a také vícefaktorové ověřování pro přístup.

Michal Hebeda, sales engineer, Sophos

 

Sloupek byl publikován v magazínu ICT revue.