Můžete společnost Soitron krátce představit? Čím se zabýváte?

Společnost Soitron je středoevropským integrátorem, který působí na IT trhu více než 27 let. Svým klientům nabízí produkty a služby v oblasti robotizace a automatizace procesů, internetu věcí (IoT), IT infrastruktury, komunikačních a cloudových řešení, IT bezpečnosti, služeb, outsourcingu, IT poradenství a aplikací.

Soitron Česká republika je členem skupiny Soitron Group, ve které pracuje přes 800 mezinárodních odborníků a sdružuje profesionální týmy na Slovensku, v České republice, Rumunsku, Turecku, Bulharsku, Polsku a Velké Británii.

Která řešení a služby tvoří váš core byznys?

Jsme systémový integrátor v oblasti síťové infrastruktury, datových center a hlasových řešení - toto je náš dlouholetý core business.

Ale i tyto oblasti se neobejdou bez automatizačních a analytických nástrojů, o které jsme naše kompetence před několika lety rozšířili a díky nim jsme dnes schopni velmi pružně reagovat na změny, jež v této oblasti nastávají. Obzvláště tím, že nástroje sami vyvíjíme a rozvíjíme na základě zkušeností z nasazených projektů.

Automatizace v komunikačních řešeních pomocí botů je díky tomu dnes naším denním tématem, taktéž analytika a interpretace dat, které dnes díky IoT řešením vznikají v nepřeberném množství. A díky našim dovednostem v oblasti outsorcingu a servisním službám jsme schopni všechna tato řešení klientům doručit, jak formou služby, tak jako řešení s požadovanou úrovní podpory.

Naším cílem je být vždy na technologické špici, inspirovat naše klienty k inovacím a rozvíjet nové projekty, které posléze přejdou do IT trendů.

Výrazným trendem posledních let je koncept cloudu. Jaká je podle vašich zkušeností adopce takových řešení mezi českými či slovenskými firmami?

Nejsme typickým cloudovým poskytovatelem služeb. Naší výhodou v rámci cloudových služeb je nestranný pohled na využití cloudů různých poskytovatelů a optimální kombinace těchto služeb. Nedílnou součástí je zejména stanovení vhodnosti použití cloudu nebo takzvaného hybridního režimu - cloudu a on-premise řešení.

Rozdíl mezi českým a slovenským trhem v oblasti absorbce cloudových služeb není nijak dramatický - což už nelze konstatovat ve vztahu k západní Evropě. Náš trh je značně konzervativní (ale to neznamená, že i tady nejsou černé labutě) a přijímání těchto novinek je značně pomalejší. O důvodech můžeme jen spekulovat, ale minimálně jeden se opakuje v podstatě všude - neochota předat své kritické systémy/data do prostředí, které IT správci nemají pod kontrolou. Proto v poslední době řešíme velké množství scénářů realizace datových center, která jsou založena na hybridních architekturách, kdy jsou kombinované výhody cloudové architektury s on-premise řešením.

Naše kompetence, jak v architektuře a migraci do cloudových řešení s kombinací s dlouhodobými zkušenostmi v designu, tak v implementaci a provozování on-premis řešení, nám umožňují najít pro klienta ten nejvhodnější model. A mnohdy se opravdu ukazuje, že i z ekonomického hlediska je tato cesta nejvýhodnější, v čem nám také hodně pomohly hyperkonvergované platformy.

Dá se říct, v kterých odvětvích průmyslu jeví firmy o cloud největší zájem?

Naše řešení a služby jsou prioritně postaveny na potřebách zákazníka. Tedy nelze jednoznačně říct, kde jsou cloudové služby vhodné a kde ne. Vždy záleží na návrhu architektury řešení, které plyne ze znalosti každého jednotlivého zákazníka. A tímto jsme pro zákazníka transparentní partner, protože neprotlačujeme jediné řešení, ale kombinaci několika možností, které plně respektují požadavky na IT zákazníka.

Nemyslím si, že jsou nějaká odvětví, kde to jde lépe a kde hůř. Extrémně záleží na architektuře stávajících aplikací a úrovni "standardizace" IT prostředí klienta. Obchodní řetězce, výrobní podniky, bankovní sektor dnes běžně využívají cloudové služby, a to mnohdy i pro core aplikace. Dnes většina seriózních poskytovatelů cloudových služeb disponuje veškerými certifikáty spojenými s bezpečností, ochranou dat, dostupností služeb, že ani v této oblasti nejsou nějaká zásadní omezení.

Je ale zcela evidentní, kde se cloudovému prostředí daří nejvíce, jsou to projekty budované na zelené louce (a tím myšleno i uvnitř již zaběhlých firem), kde rychlost a dynamičnost cloudového prostředí je pro tyto projekty přímo ideálním prostředím.

Firmám, které s cloudem váhají, poskytujete "simulační" službu Soitron Cloud Testing (Soitron CT)? Co jí sledujete?

Tyto služby mají pomoci klientům odpovědět na otázky, které si mnohdy klienti ani sami neuvědomují anebo netuší, že si je musí položit.

Na základě našich zkušeností a ověřeného postupu klientovi nastíníme, na co by se měl zaměřit. Necháme ho nasimulovat často opomíjené migrační scénáře, uděláme simulaci požadovaných výkonů v cloudovém prostředí, případně otestujeme aplikace, které při analýze identifikujeme jako problematické. Takže každý klient, který si nedokázal na nastíněné otázky sám sobě odpovědět před testingem, tuto službu následně rád využije.

Důležitým výstupem je mimo jiné i zvolení správného cloudového poskytovatele. Což může být jedním z požadovaných ukazatelů zákazníka.

Máte svá datová centra?

Vlastní datová centra neprovozujeme, pro naše klienty vždy vybíráme nejvhodnější datové centrum z nabídky na trhu. Čemuž odpovídá i výše zmíněná služba Soitron CT.

V nabídce máte celou řadu vlastními odborníky navržených služeb. Jednou z nich je například řešení pro analýzu a dohled na síti. Pro koho je tato služba určena?

Soitron Security Senzor je řešení, které klientovi pomáhá získat reálný pohled na bezpečnostní situaci v rámci jeho infrastruktury.

Služba je určena všem klientům bez rozdílu velikosti či zaměření. Umožňuje pomocí velmi hloubkové analýzy a aktivního skenování prostředí klienta získat přehled o možných bezpečnostních rizicích, kterým je společnost vystavena. Klient obdrží velmi podrobný report o stavu s doporučením, jak které riziko eliminovat.

Slávka Šikurová (40)

má více než 15leté zkušenosti na různých vedoucích pozicích v oblasti IT, v retailu či službách. Do Soitronu nastoupila v roce 2016 na pozici ředitelky divize pro IT infrastrukturu a softwarové aplikace. Aktuálně zastává post obchodní ředitelky pro český a slovenský trh a zároveň je jednatelkou softwarové firmy Millennium. Slávka Šikurová vystudovala Management na Univerzitě Komenského v Bratislavě a na Australian International College získala certifikát v oblasti informačních technologií.

Naše zkušenost říká, že všude, kde jsme Soitron Security Senzor použili, tak jsme identifikovali rizika na různých úrovních.

V čem se Security Senzor odlišuje např. od bezpečnostního systému SIEM, jehož implementaci také nabízíte?

SIEM je management nástroj, který slouží primárně ke korelaci informací ze všech systémů v rámci společnosti, k jejich vyhodnocování a interpretaci. Nejedná se o aktivní nástroj, který podrobuje prostředí aktivnímu testování.

Velkým tématem je dnes digitalizace a automatizace, automatizace firemních procesů. Ve kterých oborech s tím svým zákazníkům pomáháte?

Automatizace procesů je nejen velkým tématem, ale je i prostorem pro zákazníky provést optimalizaci procesů a získat úsporu jak v čase, tak možná i v personální oblasti. Z naší zkušenosti se toto týká nejen interních procesů, ale i externích procesů našich zákazníků, a to především v oblastech výroby, bankovnictví a pojišťovnictví.

Vezme-li například zmíněnou oblast finančních služeb. Co všechno lze automatizovat?

Ve finančních službách lze optimalizovat zejména vyřízení všech požadavků klientů finančních subjektů. Zde lze poměrně velkou část komunikace automatizovat a optimalizovat. Ale nenechme se mýlit, že největším přínosem pro finanční subjekty je pouze optimalizace "externích" procesů, lze optimalizovat i vnitřní a kontrolní procesy. Těchto optimalizačních změn může být celá řada a mohou přinést nemalé úspory a vyšší efektivitu a výkon.

Další oblastí související s digitalizací je internet věcí, také těmito technologiemi se zabýváte. Máte již konkrétní projekt založený na IoT řešeních?

Ano, máme a ne jeden. Jde o projekty z oblasti facility a výroby. V těchto odvětvích posouváme IoT vnímání, které si mnohdy představujeme jen jako sběr veličin. My ale jdeme dále a vnášíme do řešení nejen analytické prvky, nýbrž v neposlední řadě také prvky automatické predikce. Zákazníci takto získávají s naším řešením kompletní nástroje na řízení svých nákladů, a to nejen jako spotřebu energií, ale i řízení nákladů jako vstupů do jejich produktů. Tedy provázáním nákladových položek s výrobkem. Toto je náš největší benefit.

Na začátku jste zmínila, že Soitron zaměstnává 800 lidí. Je obecně známým faktem, že na trhu chybí IT odborníci všeho druhu. Jaké profese jsou neproblematičtější?

Největší problém je s lidmi na pozici architektů - takoví, kteří mají zkušenosti skrz více oblastí a dokážou vidět širší souvislosti, navrhovat řešení, která zasahují do více technologických oblastí - a to platí jak pro infrastrukturní, tak aplikační projekty. Dlouhodobým problémem jsou také lidé, kteří mají schopnosti být opravdovými konzultanty - umět komunikovat s klientem, vést dialog, směrovat myšlenky týmu (jak interního, tak i na straně klienta) - této schopnosti lze člověka, který má odborné dovednosti, naučit.

 

Rozhovor byl publikován v magazínu ICT revue.