Nešlo o konferenci jedinou, ale hned o tři spojené akce. Prim zde hrála hlavní linie věnovaná obecné, univerzální čili silné umělé inteligenci (AGI - Artificial General Intelligence Conference), doplněná linií o biologických inspiracích kognitivních architektur (BICA - International Conference on Biologically Inspired Cognitive Architectures) a linií o neuronových sítích a jejich využití pro symbolické učení a uvažování (NeSy - Neural-Symbolic Learning and Reasoning Conference). Tyto tři oblasti přitom spolu často a velmi úzce souvisejí. Kromě akademických nebo vysoce teoretických linií mohl zájemce navštívit i aplikačně-byznysovou a popularizační linii nazvanou Future of AI Track a také přehlídku start-upů, takže celá konference byla pestrou mozaikou vkladů nejrůznějšího druhu.

Aplikace AI a osobnosti na konferenci

Aplikační linie konference hned druhý den představila přehlídku AI start-upů převážně z České republiky a Polska, za účasti firem GoodAI (pořádající společnost), Microsoft a pražského AI Startup Incubatoru. Dozvěděli jsme se tak mj. o současných aplikacích AI v oblasti medicíny, psychologie a lidských zdrojů, managementu cestování a nasazení inteligentních agentů a chatbotů v rámci práce se zákazníky. Nadějnými a v zisk dobře konvertovatelnými technologiemi jsou i automatické systémy pro vizuální kontrolu pracovišť a výrobků, které mohou nahradit velký počet lidských kontrolorů. O výhodnosti zavádění prvků AI mluvil i zástupce společnosti Škoda Auto DigiLab Martin Li.

Jakub Kotowski z firmy MSD IT řekl, že příchod AGI bude nepředpověditelnou událostí typu černá labuť, kterou popsal ve stejnojmenné knize Nassim Taleb. Nebudeme tedy předem vědět, odkud a kdy přijde. Událost však bude mít obrovský, ba přímo revoluční dopad, takže oblast AI již nelze dále podceňovat. Investice do AGI by proto měly mít široký záběr a měly by zahrnovat i oblast neurověd a věd biologických. Hlavním proudem výzkumu AI jsou v současné době oblasti neuronových sítí, distribuovaných systémů, strojového učení a metaučení (systémy se musí naučit i to, jak se mají učit, navíc při co nejmenším dozoru ze strany člověka. Budou také stavět na minulých zkušenostech a umět je přenášet z jedné oblasti do druhé). Skutečně inteligentní systémy se např. podle profesorky Havy Siegelmannové z agentury Darpa budou muset učit celý život a budou často měnit způsoby svého učení.

Dalšími zajímavými osobnostmi aplikačně-investiční oblasti byli například Irina Higginsová z Google DeepMind nebo Kenneth Stanley z Uber AI Labs. Jakýmsi neformálním dirigentem odborné části konference byl kromě Marka Rosy, ředitele GoodAI Applied, i Ben Goertzel z Hanson Robotics, firmy, kde se zrodila robotka Sophia. Goertzel je také zakladatelem projektu SingularityNET, na blockchainu založeném AI marketplace.

AGI nevznikne přes noc

Nedávno některými populárními médii probleskla zpráva, že AGI "je již zde" a že tento svatý grál ztělesňuje systém Impala od firmy DeepMind. Přestože Impala je vyspělým systémem na bázi učících se neuronových sítí stimulovaných odměnou či zpětnou vazbou a jde o další důležitý krok k AGI, nelze ještě o univerzální AI mluvit. Je totiž zřejmé, že umělá inteligence bude muset v podstatných rysech "napodobit" dlouhý a autonomní vývoj biologických systémů a jejich postupnou cestu od základních elementů (neuronů či agentů) směrem k vyšším kooperativním strukturám. Na této cestě nebude existovat jediný milník nebo cíl. AGI také nebude moci pracovat a učit se pouze na základě odměny nebo pod lidským dohledem. Objeví se řada systémů různého typu a na různém stupni vývoje, včetně těch, které nás překvapí. Teprve v rámci jejich souhry se objeví skutečná AGI, univerzální AI lidské nebo vyšší úrovně.

 

Článek byl publikován v magazínu ICT revue.