Systém CTS zabezpečí v bance kompletní agendu prodeje dluhopisů a v příštím roce bude rozšířen i o agendu podílových listů. Systém umožní Bance CREDITAS přístup na Centrální depozitář cenných papírů, včetně vedení navazující evidence ISB.

Na pobočkách banky bude implementována webová platforma CTS, která umožňuje zadávat pokyny k obchodu včetně vyhodnocení investičního dotazníku klienta a poskytnutí vhodného a přiměřeného produktu.

„Rozšíření našich služeb na prodej cenných papírů je pro nás velký krok. Potřebovali jsme proto spolehlivý systém, který zabezpečí veškerou agendu obchodování, a který bude srozumitelný pro pracovníky banky. Jsem přesvědčen, že nám společnost CTS Trade IT pomůže v rozšiřování služeb našim klientům, právě v oblasti investic, kde má dlouholeté zkušenosti,” říká Kamil Rataj, místopředseda představenstva Banky Creditas.

Tomáš Gavlas, předseda představenstva společnosti CTS Trade IT k tomu dodává: „Jsem rád, že si nás Banka Creditas zvolila za partnera. Vnímám to především jako závazek, abychom v našem úsilí poskytovat služby ve vysoké kvalitě nepolevili. Na spolupráci s Bankou Creditas se těším a věřím, že bude dlouhodobě úspěšná.“

Na centrále banky bude implementováno robustní řešení, které zabezpečí exekuci a vypořádání obchodu, dále generuje účetní operace pro centrální systém banky, zpracovává korporátní akce související s držbou cenných papírů a v neposlední řadě zabezpečí regulatorní reporting na denní bázi.

Systém od CTS TRADE IT splňuje požadavky evropských nařízení jako je například GDPR a MiFID II.