Stál jsem u zrodu několika mobilních aplikací, které jsem často zadával tvořit externě a to napříč různými obory podnikání. Nalezení partnera, který odvede práci opravdu svědomitě a kvalitně, s patřičným servisem, podporou apod. je mnohem důležitější než dosažení co možná nejnižší ceny, např. výběrem toho nejlevnějšího dodavatele. Správný vývojář dokáže splnit maximálně vaše zadání, ale k tomu tam přidá ještě něco navíc. Něco co pramení z jeho zkušenosti a co vám může pomoci maximalizovat výsledky vašeho projektu.

Najděte vývojáře, které zajímá váš projekt jako celek, nikoliv pouze vývoj

Dobrý vývojář vás pouze neprovede samotným procesem tvorby, ale zároveň jej dokáže obohatit o svoje současné zkušenosti. Již v moment zadání s vámi dokáže prodiskutovat konkrétní detaily aplikace a upravit případné zadání tak, aby bylo možno dosáhnout co nejlepšího výsledku co nejsnazší cestou. Velmi dobře by měl vědět co funguje, co ne, co by mohl být dobrý nápad, a nebo naopak co určitě dobrý nápad není. Takový přístup může být přínosem pro jakýkoliv projekt.

Pečlivě si prohlédněte portfolio

Vždy požadujte reference, které si můžete prohlédnout. V první řadě poznáte že váš nový partner má fungující spokojené klienty a v té druhé si můžete rovnou udělat obrázek, jak asi může vaše aplikace vypadat. Doporučuji hledat vývojáře, které mají široké zkušenosti s UX designem a jednoduše vědí, které prvky v aplikaci kam patří a umí udělat aplikaci dostatečně jednoduchou a srozumitelnou pro zbytek populace. To jak se člověk v aplikaci orientuje, a jak se v ní cítí díky grafice rozhraní by pro vás měla být absolutní priorita.

Zvolte někoho, s kým budete chtít spolupracovat i nadále

Tvorba mobilní aplikace, či webových stránek zpravidla není jednorázová akce jako tisk letáků. Jde o dlouhodobý proces, kdy se aplikace neustále drobně upravuje, díky zpětné vazbě od jejích uživatelů. Vždy se předem domluvte na následných nadpracích, servisu a technické podpory k produktu. Nejlepší je zvolit středně velkou či větší společnost kde víte, že si na vás vždy udělají čas. U freelancerů dochází k nepříjemným situacím, kdy aplikace je odevzdaná a freelancer nemá kvůli jinému projektu na vaši aplikaci čas.

V případě, že se rozhodnete nechat si aplikaci vytvořit u freelancera, důrazně doporučuji mít na následné práce a následný vývoj aplikace mít někoho přímo ve své společnosti a na aplikaci již pracovat interně. Vyhnete se tak různým nedorozuměním, výpadkům služeb, nehodám, ale zároveň budete vědět, že se o aplikaci stará někdo, kdo pracuje pro vás a opravdu mu na tom záleží.

Při výběru se neorientujte podle ceny

Již jsem to říkal v úvodu, ale pro jistotu to zopakuji ještě jednou, protože je to opravdu důležité. Nevybírejte tu nejlevnější variantu. To, co potřebujete je to co možná nejlepší a nejkvalitnější řešení. To platí i u webových stránek. V opačném případě se můžete dostat do spirály, kdy je aplikace z jedné poloviny nějaký kompromis, který nedosahuje dostatečných výsledků, ale již ho není možné modifikovat do vyhovující podoby. Zpravidla pak dochází k novému zadání a přepsání aplikace, kdy prvotní investice přichází úplně vniveč.

V první řadě se zaměřte na design své aplikace

To, jak vaše aplikace vypadá je minimálně stejně důležité jako to, jak aplikace funguje. Vždy zjistěte, zda společnost disponuje kvalitním UX designérem, který je schopný grafiku aplikace dokonale sestavit tak, aby byla opravdu vyhovující pro všechny. Vývojáři si často najímají externí grafiky, kterým předají často pouze prvotní zadání aplikace z vaší strany a často se zde buď úplně ztrácí zpětná vazba od grafika, či grafik vůbec není UX designer.

V případě, že zvolíte společnost či jednotlivce, který není grafik a UX designer, doporučujeme si grafiku aplikace vytvořit nejdříve externě u grafického studia a až s výslednými podklady a daty jít za vývojářem.

Tento proces navíc velice usnadní proces zadání a vývoje, protože grafika z části funguje jako odsouhlasené zadání.

Na závěr řeknu, že výběr správného dodavatele pro dílo jako je mobilní aplikace či webové stránky je vždy velice náročný, a s některými subjekty na trhu to může být občas i trošku ruská ruleta. Doporučuji celou situaci před rozhodnutím a zadáním práce opravdu pečlivě promyslet.

Autor: Jakub Petružálek