Tomáš Havelka před nástupem do HAVEL & PARTNERS pracoval nejprve jako advokátní koncipient, posléze jako advokát v advokátní kanceláři Heyninck & Partners. Zahraniční právní praxi získal v  ICTRecht B.V., přední nizozemské kanceláři působící v oblasti práva ICT.

„Tomáš je velkou posilou našeho týmu se zkušenostmi ze zahraničí, kde se IT právu intenzivně věnoval nejenom studijně, ale i během své praxe v advokacii a veřejné správě. U nás se zapojí do poradenství pro nejvýznamnější subjekty působící v oblasti informačních technologií a investory, kteří se při rozšiřování svých portfolií zaměřují na investice do technologických firem,“ říká k nástupu nového kolegy vedoucí týmu a partner kanceláře Robert Nešpůrek.

Vystudoval magisterský obor Právo a právní věda a bakalářský obor Politologie a evropská studia na Univerzitě Palackého v Olomouci. Zároveň studoval magisterský program Internet, intellectuele eigendom en ICT na Vrije Universiteit Amsterdam a absolvoval studijní pobyt na Katholieke Universiteit v belgické Lovani. Jako stážista působil v Bruselu u Stálého zastoupení České republiky při Evropské unii a v Bruselu absolvoval rovněž stáž u České podnikatelské reprezentace při Evropské unii (CEBRE). Hovoří kromě rodné češtiny plynně anglicky, nizozemsky a francouzsky.