Spolehlivé zálohování podnikových dat zní jako naprostá samozřejmost, ale skutečnost je taková, že mnoho firem nemá pro tento účel vlastní, dostatečně robustní a spolehlivé řešení, které by si poradilo s bezpečným uchováváním exponenciálně rostoucího objemu dat. Jak jinak si vysvětlit rychlý růst trhu zálohovacích služeb (Backup as a Service), u kterého například analytici společnosti Technavio předpokládají 27procentní složenou míru růstu v letech 2018 až 2022. Rostoucí objem dat bude podle analytiků proudit především ze smartphonů, z internetu nebo z digitalizovaných podnikových procesů. Další zpracování těchto dat může pro firmu představovat cestu k získání potřebné konkurenční výhody, takže by se jich určitě neměla jen tak zbavovat. Mnoho dat je navíc nutné zálohovat z legislativních důvodů. Při využití zálohování formou služby ušetří firmy významnou část investičních nákladů, které převedou na běžné provozní náklady.

Pokud dojde k problémům u firmy, která nemá svá data bezpečně zazálohována, skládá se výsledný účet za případnou ztrátu důležitých dat z několika položek. Jsou zde zaprvé přímé ztráty v podobě nucené odstávky, nákladů na uvedení systémů zpět do provozu i samotné ceny ztracených dat (ztracené kontakty na zákazníky, objednávky atd.). A zadruhé nepřímé náklady související s poškozením reputace, ztrátou zákazníků nebo sníženou produktivitou, pokud zaměstnanci musí ztracená data získat zpět. Vyčísleno v penězích, můžeme se bavit o stovkách tisíc až milionech korun. A to už se vyplatí, věnovat čas, energii a peníze přípravě na nenadálé události.

Udržte podnik v běhu

V souvislosti se zálohováním a ochranou firemních dat se setkáváme nejčastěji se třemi hlavními pojmy, které je třeba odlišovat. Jde o plán na zajištění nepřetržitého provozu klíčových podnikových systémů (business continuity plan), obnovu po havárii (disaster recovery) i klasické zálohování (backup).

Plán zajištění nepřetržitého provozu představuje procesy a postupy, jak se připravit a reagovat na havárie, cílené útoky a další krizové události. Jasně uvádí, jak přivést podnikové systémy zpět do provozuschopného stavu.

Obnova po havárii je nezbytná součást plánu zajištění nepřetržitého provozu. Zpravidla jde o IT řešení, které se postará o zabezpečení kriticky důležitých systémů a dat, resp. jejich obnovu v případě havárie.

Zálohování dat a aplikací je základním předpokladem pro obnovu při havárii. V případě důležitých systémů bychom se ale spíše než o zálohování měli bavit o jejich replikaci.

Z výše uvedeného je jasné, kde by měla firma při ochraně svých systémů a dat začít. Základem je plán zajištění nepřetržitého provozu, který předpokládá, že všichni zodpovědní manažeři znají hrozící dopady nefunkčnosti klíčových podnikových systémů.

Co se stane, když...

Management by měl znát odpovědi na hlavní otázky: Které z našich systémů jsou klíčové pro zajištění dodávek produktů a služeb na akceptovatelné úrovni? Obejdeme se po určitý čas bez některých aplikací, nebo se naše podnikání až do jejich obnovy zastaví? Co když z nějakého důvodu nebudou naše pracoviště fyzicky dostupná? Kdo bude zodpovědný za přípravu a nenadálé situace (havárie, přírodní katastrofy, kybernetické útoky, nedbalost nebo záměrné útoky zaměstnanců) a jejich řešení?

Z odpovědí na tyto otázky vyplyne řada důležitých zjištění. Především bude jasné, které podnikové systémy a jaká data jsou nejdůležitější, jak často je třeba je zálohovat a jak rychle je nutné provést jejich případnou obnovu do funkčního stavu. Do větší hloubky a podrobností pokračuje plánování obnovy po havárii. Zde už se bavíme o tom, jaké IT prostředky provoz firmy vlastně zajišťují - ovšem stále hlavně z manažerského hlediska. Tedy: Jaké používáme operační systémy a s jakými výpočetními prostředky jsou spojeny? Kolik úložného prostoru potřebujeme? A jaká technologie může zajistit replikování našich klíčových systémů a aplikací?

Zálohování, nebo replikace?

Nyní se už dostáváme k čistě technologickému řešení ochrany dat a aplikací, kdy je třeba se rozhodnout, zdali budou zálohována jen data, nebo nasadíme řešení na replikaci celých aplikací. Prosté zálohování dat je samozřejmě jednodušší, ale je třeba vzít v úvahu, že v případě havárie či jiné události je nutné zprovoznit i aplikaci, která s daty obnovenými ze zálohy bude pracovat. Pokud připočteme i dobu nutnou ke zprovoznění nového serveru a instalaci operačního systému, protáhne se čas obnovy provozu na hodiny. To vše za předpokladu, že byla záloha opravdu bezpečně uložena a poslední zálohování proběhlo korektně.

2,4 mld.

Takovou hodnotu má v současnosti podle Gartneru celosvětový trh s řešeními a službami pro obnovu po havárii (DRaaS), do roku 2021 by měl dosáhnout 3,73 miliardy dolarů.

Dobu potřebnou k obnově plného provozu může výrazně zkrátit replikace celých aplikací, kdy jsou všechna data téměř v reálném čase přenášena do záložní lokality, kde běží aktuální kopie dané aplikace. V případě havárie v primární lokalitě může replikovaná aplikace během několika minut převzít hlavní roli. Výpadek bude podstatně kratší a celý provoz se vrátí nanejvýš o několik minut zpět. To je opravdu podstatný rozdíl oproti klasickému zálohování dat, které často probíhá v denním cyklu.

Replikace aplikací je samozřejmě mnohem náročnější a nákladnější, jelikož vyžaduje současný provoz aplikací na dvou různých místech - což zdvojnásobuje náklady na potřebnou infrastrukturu a třeba i licence. Právě proto je důležitá plánovací fáze, kdy se řeší důležitost konkrétních systémů, aplikací a dat pro provoz firmy.

Obnova po havárii jako služba

Menší a středně velké firmy často nemají kapacity (finanční ani lidské), aby mohly projít všemi fázemi přípravy na zajištění nepřetržitého provozu, nasadit potřebná řešení a pak je ve vlastní režii provozovat. Stejně jako zálohování formou služby ale existují i cloudové služby pro kompletní obnovu po havárii (Disaster Recovery as a Service, DRaaS).

Poskytovatelé DRaaS služeb replikují podnikové systémy, aplikace i celá úložiště provozovaná v datových centrech firem i v cloudu v podobě přesných bitových kopií. V případě potřeby je pak možné prostřednictvím webové ovládací konzole služby snadno a rychle obnovit jednotlivé soubory, aplikace i celé databáze či servery. Se složenou roční mírou růstu bezmála 42 procent má podle analytiků trh služeb obnovy po havárii před sebou velkou budoucnost. Z 2,19 miliardy dolarů v roce 2017 má do roku 2022 vzrůst na 12,54 miliardy. Poptávku po DRaaS má táhnout především zájem o vyšší flexibilitu a automatizaci zálohování i obnovy dat a aplikací.

 

Článek byl publikován v magazínu ICT revue.