Téma GDPR je úzce spjaté s bezpečností dat a zabezpečením sítí, počítačů a mobilních zařízení. Nestačí totiž citlivá data správně zpracovat, uložit, využívat a v případě potřeby třeba i smazat. Podstatnou součástí jejich ochrany je především zamezení neoprávněného přístupu, či dokonce zcizení a zneužití.

Základem bezpečnosti dat je samozřejmě kvalitní infrastruktura zahrnující firemní síť, datová úložiště i třeba přístupy na a z internetu. Infrastrukturu většinou spravují odborníci na IT, kteří si zpravidla průběžně doplňující znalosti o nejnovějších hrozbách a možnostech správy a ochrany a jsou tak schopni potřebnou bezpečnost udržet na vcelku profesionální a bezproblémové úrovni.

Kancelář, počítače, úředník, úředníci, počítač - Ilustrační fotoUživatel jako nejslabší článek řetězu

Mnohem horší je tomu v případě běžných uživatelů, které je rovněž potřeba vzdělávat, ale zároveň je potřeba brát v potaz, že si některá rizika svého chování plně neuvědomují. Nejenom jejich chování, ale i jejich zařízení, především ta mobilní se pak stávají nejsnadnější cestou hackerů k citlivým datům. A je přitom v zásadě jedno, zda jde o data podléhající směrnici GDPR nebo data zneužitelná, případně ta, jejichž ztráta by ohrozila existenci firmy.

Partnerem seriálu

je společnost Dell EMC

Důležitá role podpory

Aby běžný uživatel těchto zařízení a zaměstnanec firmy mohl v konfrontaci s denní realitou nejrůznějších útoků a snah o zcizení či zablokování dat obstát, potřebuje mít nejen dostatečné povědomí o bezpečném užívání techniky (a to nejenom té klasické výpočetní, protože s fenoménem internetu věcí se počítače schopné komunikovat dostávají do předmětů denní potřeby), ale musí v tomto ohledu dostat i kvalitní podporu v podobě moderních nástrojů a to jak na úrovni hardwaru, tedy počítačů a mobilních zařízení, tak i softwaru a jejich včasné aktualizace.

Aktualizace iOS 5Nepodceňujte pravidelné aktualizace

A právě aktualizace bývají často dosti podceňovány. Mnozí uživatelé nechápou jejich význam. Berou je jako něco, co je pouze zdržuje a obtěžuje. Nechápou, proč výrobce nevěnoval dostatek péče tomu, aby svůj produkt poslal na trh v dokonalém stavu, tedy bez potřeby neustálých aktualizací. Podstatou problému aktualizací však většinou nebývá náprava programátorských chyb, ale už samotný fakt, že pokud výrobce softwaru chce dát uživateli maximální volnost a schopnost komunikovat s celým světem a posílat si s ním nejrůznější formy informací a dat obecně, pak také poskytuje nečetné možnosti, jak se útočníci s celého světa mohou k vašim datům dostat, případně jak je třeba zablokovat nebo jak vás obalamutit, abyste mu je nevědomky sami poskytli. A jelikož čert nikdy nespí a zástupy lidí s nečistými úmysly, nebo i těch, kteří si chtějí jen něco dokázat, pracují na vymýšlení různých cestiček do našich počítačů a k našim datům, je také potřeba neustále potřeba jejich techniky sledovat a reagovat na ně vhodnými opatřeními. Ta jsou a budou sice vždy minimálně jeden krok za útočníky, ale už zkušenosti z prvotních útoků obvykle vedou k vývoji obranných mechanismů, které se prostřednictvím aktualizací rozšíří a ochrání ostatní. Pokud ovšem s aktualizacemi zbytečně neotálejí.

Windows 7

Operační systém Windows 7 je už hodně zastaralý, takže není schopen na konci své pouti postihnout všechna rizika, která se objevují v dnešní době.

Zastaralý operační systém v konfrontaci současných hrozeb neobstojí

Týká se to jak aplikací, tak i především samotného operačního systému. Vývoj jde ovšem neustále dopředu a tak problematika ochrany může ležet i v tom, zda zavčasu přejdeme k nové verzi operačního systému. Tedy nejenom z důvodu nových, neodolatelných funkcí, ale i z důvodu bezpečnosti. To se kupříkladu týká i stále ještě diskutovaného tématu přechodu či nepřechodu od Windows 7 na Windows 10, které ještě v mnohých firmách není dořešené, protože taková změna něco stojí a pokud se bavíme o segmentu státních institucí a velkých firem, tak je i poměrně náročná a nějakou dobu trvá.

Petr Zajíček, client solution manager společnosti Dell EMC, však upozorňuje, že včasný přechod na nový operační systém je z bezpečnostního hlediska dříve či později prakticky nevyhnutelný. „Operační systém Windows 7 je už hodně zastaralý, takže není schopen na konci své pouti (v roce 2020) postihnout všechna rizika, která se objevují v dnešní době. Z pohledu ochrany dat a jejich zabezpečení jde o systém nepřizpůsobitelný nebo jen za vynaložení obrovských nákladů,“  uvádí Petr Zajíček k tématu

V příštím díle se podíváme na další zajímavé aspekty ochrany dat.

Logo Dell EMC

Sponzorem seriálu je: