Jitka Kratochvílová bude na nově ustavené pozici Chief Compliance & Development Officer je zodpovědná za vytváření a zavádění standardů a podnikové strategie, která zaručí, že jsou pracovní podmínky ve společnostech skupiny Foxconn i v širším dodavatelském řetězci bezpečné, že je s pracovníky zacházeno ohleduplně a důstojně a že je provoz společnosti šetrný k životnímu prostředí a dodržuje etické standardy.

„Jmenováním konkrétního zástupce seniorního managementu nechceme pouze udržet stávající vysoký standard etických pravidel, ochrany práv zaměstnanců a ochrany životního prostředí, ale také vytvořit a dále rozvíjet moderní kulturu založenou na odhodlání naší společnosti stát se v této problematice vzorem pro ostatní,“ říká Nicolas Monaghan, viceprezident společnosti Foxconn European Manufacturing Services. „Foxconn vkládá do péče o své zaměstnance velké úsilí a pravidelně se setkává s odbory, zástupci zaměstnanců i jednotlivými zaměstnanci, aby mohl prosazovat neustálé zlepšování v klíčových sociálních a etických oblastech a v problematice životního prostředí,“ dodává N. Monaghan.

Úkolem nové výkonné ředitelky bude aktivně motivovat zákazníky, dodavatele a interní partnery k harmonizaci etických standardů, vlivu na životní prostředí a tam, kde to bude možné, i omezovat plýtvání v rámci dodavatelského řetězce. Výsledkem tohoto přístupu by měl být přínos pro všechny zúčastněné strany v podobě lepšího pracovního prostředí, posílení značky Foxconn a v neposlední řadě i zlepšení a utužení vztahů s veřejností.

Jitka Kratochvílová pracuje ve Foxconnu 16 let. Během své kariéry získala bohaté zkušenosti s provozem společností, financemi a lidskými zdroji, pracovním právem a dodržováním požadavků Aliance pro odpovědnost podniků (RBA). Zastávala při tom pozice HR ředitelky, HR manažerky a vedoucí vzdělávání a rozvoje a pracovala ve výrobním a velkoobchodním sektoru.