Daří se vám dále udržet tempo růstu?

Red Hat stabilně zaznamenává přibližně 20procentní meziroční růst. Částečně je to dáno faktem, že posun směrem k hybridní cloudové architektuře je pro naše zákazníky stále strategickou prioritou, a tak i nadále zahrnují naše cloudové technologie do svých aplikací.

Současně v souvislosti s tím, jak stále více zákazníků modernizuje své aplikace v linuxových kontejnerech pro své hybridní cloudy a inovuje činnosti v oblasti digitální transformace, pozorujeme silný nárůst ve výnosech z předplatného i z prodeje služeb týkajících se našich technologií OpenShift. V posledním čtvrtletí jsme v oblasti předplatného zaznamenali 37procentní meziroční nárůst výnosů.

Jaká konkrétní řešení se hlavně podílejí na vašich příjmech?

Významnou část příjmů stále představují infrastrukturní části, tj. Red Hat Enterprise Linux, nicméně postupně se výrazným podílem do tržeb prosazují další technologie, jako je Red Hat JBoss

Middleware. V posledních letech ale firma výrazně roste v nových technologiích, jako je Red Hat OpenStack Platform či již zmíněná kontejnerová platforma Red Hat Openshift Container Platform.

Red Hat při vývoji svých podnikových řešení těsně spolupracuje s opensourcovou komunitou, jak ta spolupráce vlastně funguje?

Existují tisíce různých opensourcových projektů pro různé technologie, Red Hat je v nich přítomen, přispívá do nich a vybírá ty vhodné pro podnikové prostředí. Z nich pak vytváří upstream opensource projekty, které následně pod značkou Red Hat produktivizuje ve formě podporovaných verzí. Díky tomuto modelu vývoje, který je rychlý a reaguje na aktuální trendy, mají zákazníci možnost rychle využít nové a inovativní technologie, které jsou pro ně atraktivní.

Iveta Babulenková

Country Sales Manager

společnosti Red Hat

Red Hat zároveň všechny následné úpravy a opravy zpětně promítá do komunitních projektů, což je velmi zásadní prvek pro to, abyste se mohl stát skutečně věrohodným hráčem v oblasti opensourcových komunit.

Jak je to s bezpečností, pokud se na vývoji podílí velká spousta vývojářů/skupin? Není obava zvýšeného počtu rizik, bezpečnostních děr?

Díky vývojovému modelu community-to-enterprise jsou výsledné produkty ve srovnání s proprietárním softwarem často bezpečnější, a to hned z několika důvodů. Do zdrojového kódu se může podívat kdokoliv, což může vést ke snadnějšímu odhalení hrozeb. Dále jsou díky dostupnosti zdrojového kódu rychleji opravovány chyby. A konečně, odpovědnost za testování, zdokonalování a podporu open source softwaru je na společnosti Red Hat, takže všichni zákazníci mohou těžit ze stejné míry jistoty kvality daného produktu.

Jaké další výhody jsou spojeny s komerční verzí OSS oproti té komunitní?

Důležité je zmínit, že zákazníci si nekupují "licence", jak jsme zvyklí u tradičních dodavatelů IT prodávajících monolitický software, a setrvávajích na zastaralých paradigmatech v oblasti údržby, aktualizací i licencování. Náklady spojené s tímto přístupem, a tedy i přechodem ze starých nepodporovaných verzí, mohou být bolestivé a nepraktické. Red Hat považuje tento model za neudržitelný, a své služby i software proto už před více než 10 lety zpřístupnil ve formě subskripcí. Toto "předplatné" umožňuje zákazníkům nepřetržitý přístup k otestovanému a certifikovanému softwaru a garantuje poradenství, stabilitu i bezpečnost - tedy vše, co je třeba pro spolehlivé nasazení produktu.

V Brně jste před lety otevřeli vývojové centrum, dnes zaměstnává 1100 lidí. Jaké další aktivity v tuzemsku máte?

V České republice se dlouhodobě zaměřujeme na výchovu softwarových inženýrů, kdy z naší pozice lídra v oboru IT pomáháme aplikovat výzkum vzdělávacích institucí do praxe a umožňujeme studentům středních a vysokých škol a mladým vědcům získávat a sdílet znalosti a praktické zkušenosti. V loňském roce jsme oslavili 10 let spolupráce s Fakultou informatiky MU, společné projekty na podporu vzdělávání máme i s Fakultou elektrotechnickou ČVUT nebo Fakultou informačních technologií VUT.

Co bude v budoucnu podle vás hýbat světem open source? Jaké technologie se budou dále prosazovat v nastupující éře digitální transformace?

Otevřenost a zejména sdílení přesahuje hranice čistě softwarového vývoje pro podnikovou sféru. Do budoucna se budou čím díl tím více principy open source vývoje přenášet i do dalších oblastí jako je například vývoj hardware, ale lze je aplikovat i mnohem šířeji a řešit tak řadu výzev a problémů, včetně toho jak správně podnikat, jak zlepšit inkluzi, jak řešit světovou potravinovou krizi a jak zlepšit vzdělávání studentů. 

V nastupující éře digitální transformace se budou prosazovat zejména technologie jako umělá inteligence, blockchain a technologie pro big data.
 
 
Rozhovor byl publikován v magazínu ICT revue.