Zorana Jurić si v nové pozici klade za cíl strategicky prosazovat vizi společnosti Kaspersky Lab a její produkty pro firmy i jednotlivé uživatele. Kromě marketingového mixu chce také dále rozvíjet vztahy se zákazníky, partnery a distributory. Zaměří se i na prezentaci společnosti na odborných veletrzích a konferencích a bude se rovně snažit zintenzivnit spolupráci s PR agenturami.

„Posílení vztahů Kaspersky Lab s jejími lokálními ICT distributory a resellery je mojí hlavní prioritou, stejně tak jako zvyšování povědomí místních uživatelů o kybernetických hrozbách a poskytování těch nejlepších kyberbezpečnostních řešení. Těším se na vytváření kreativních kampaní, zaměřených na naše produkty, služby a informovanost v oblasti počítačové bezpečnosti, které budou založené na datech,“ předesílá Zorana Jurić.

„Jsem velmi rád, že mohu Zoranu přivítat v našem týmu. Jsem si jistý, že svými analytickými dovednostmi, proaktivním přístupem a bohatými zkušenostmi s online i offline marketingovými kanály, přispěje velkou měrou k dlouhodobému růstu společnosti ve východní Evropě,“ uvedl Zoran Puskovic, generální ředitel Kaspersky Lab pro oblast východní Evropy.

Do společnosti Kaspersky Lab přišla z výzkumné agentury IDC, kde měla v pozici regionální manažerky na starosti srbský trh. Během svého desetiletého působení získala cenné zkušenosti na trhu s informačními technologiemi, v oblasti poradenství a pořádání odborných akcí zaměřených na IT technologie, telekomunikace a spotřební elektroniku. V předešlých pozicích se věnovala výzkumům trhu, poradenství, obchodu a event managementu.

Má titul z univerzity v Bělehradě, kde studovala na matematické fakultě.