Původně se zde používal zejména termín MDM (mobile device management), tedy správa mobilních zařízení. Odpovídal situaci, kdy podniky potřebovaly zajistit hlavně viditelnost mobilních zařízení používaných k práci - přičemž se zde uplatňovala i soukromá zařízení zaměstnanců (známý trend označovaný jako BYOD). Nicméně mnohem více než o samotná zařízení jde o kontrolu nad citlivými daty a nad ekosystémem aplikací. Proto např. analytické a konzultantské společnosti jako Gartner (a samozřejmě také vendoři) přešly na označení EMM (enterprise mobility management), tedy řízení podnikové mobility. Není totiž ani tak důležité, zda na mobilních zařízeních mají lidé např. nainstalovány antiviry, ale jak se zde řeší práce s daty (šifrování, oddělení různých aplikací v kontejnerech, možnost v případě problémů data vzdáleně smazat...). Citlivé informace také stále častěji nejsou uloženy na samotném mobilním zařízení, ale někde na vzdálených serverech/v cloudu, smartphone funguje pouze jako klient.

EMM a MDM lze chápat jako cca synonyma, spíše je ale EMM kategorií nadřazenou. Řešení EMM oproti MDM navíc zahrnuje řízení aplikací, balíčkovací systémy, kontejnery anebo virtualizaci. Díky virtualizaci mobilní infrastruktury se pak řešení EMM dokáže mnohem snáze vypořádat se zařazováním nových mobilních zařízení, protože virtualizace přidává vrstvu nezávislou na konkrétním fyzickém hardwaru.

EMM

Globální obrat trhu řešení pro správu podnikové mobility se podle analytiků společnosti 451 Research mezi lety 2016 a 2021 více než ztrojnásobí.

Loňská studie IDC pak uvádí, že EMM postupně přechází, respektive se čím dál více překrývá i s modelem UEM (unified endpoint management), což se definuje jako jednotná softwarová infrastruktura pro správu veškerých podnikových zařízení. Funkce EMM se přitom rozšiřují i do světa internetu věcí (IoT) či nositelné elektroniky, ale do "zařízení" v tomto smyslu spadá třeba i kancelář nebo konferenční místnost. UEM pak z bezpečnostních technologií pokrývá např. i správu certifikátů, řízení přístupu a identit, řízení šifrování a vynucení bezpečnostních politik.

Mimochodem, významným dodavatelem řešení EMM/UEM je i původně průkopník chytrých telefonů, společnost Blackberry, která se po ústupu z vlastního trhu smartphonů přeorientovala na poskytování softwaru pro správu a zabezpečení.

Podrobněji se oblasti správy podnikové mobility, spolu s experty z řad dodavatelských firem, věnujeme v aktuální coverstory.

 

Editorial byl publikovám v magazínu ICT revue.