Tomáš Barta se bude soustředit na Českou republiku, a to v úzké spolupráci s celým obchodním týmem vedeným obchodním ředitelem Veracompu, Lukášem Mirovským

Bude se také zabývat osvětou a vzděláváním v oblasti bezpečnosti a bezpečnosti informačních technologií. V nové pozici využije 15 let zkušeností z oblasti IT, TELCO a IT bezpečnosti při působení na straně koncového zákazníka, telco operátora, systémového integrátora, distributora i výrobce.

Společnost Veracomp je distributorem IT produktů v oblasti síťové bezpečnosti, infrastruktury a open source softwaru pro český a slovenský trh. Veracomp je „Value added distributorem“, to znamená, že svým partnerům poskytuje přidanou hodnotu v podobě know-how, expertizy a komplexního marketingového zázemí pro distribuované produkty. Je součástí mezinárodní skupiny Veracomp, která úspěšně působí v 16 zemích střední a východní Evropy.