Zavedení tohoto cloudového řešení přitom obsahovalo jak využití RF čteček, tak i napojení na další interní systémy a firemní e-shop prostřednictvím otevřeného rozhraní. Dodavatelem byla společnost CCV Informační systémy.

Samotná komunikace mezi firmami CCV Informační systémy a Uderman probíhala prostřednictvím konferenčních hovorů, v rámci kterých byly zodpovězeny dotazy na užívání služby a nastaveny veškeré procesy. Jedinou fyzickou cestu mezi zákazníkem a dodavatelem pak představovala zásilka s RF čtečkou na ověření plné funkčnosti v dodávaném řešení.

V procesu implementace dodavatel nejprve společně se zákazníkem definoval způsob značení regálů, sloupců i buněk a poté je zakreslil do skladového systému. Následovalo předání podkladů a pokynů, na základě kterých pracovníci firmy Uderman fyzicky provedli adresaci skladových míst a označili regály štítky s čárovými kódy.

Software Lokia WMS byl následně zákazníkem propojen on-line v reálném čase přes otevřené rozhraní s technologií REST API s dalšími interními systémy pro účetnictví a e-shopem. Samozřejmostí bylo i kompletní školení přes internetové sdílení obrazovek, které rozsahem odpovídalo běžnému nasazení u zákazníka.

67 %

Podle průzkumu společnosti Bsquare více než 90 procent průmyslových podniků, které již nasazují řešení na bázi IIoT, se zaměřuje především na logistiku (67 procent).

Skladové řešení poskytuje informace o umístění veškerého zboží do úrovně skladové přihrádky a přehled o aktuální zásobě včetně rezervací zboží nebo o disponibilní zásobě, což je možné využít pro zobrazení dostupného množství na e-shopu pracovních oděvů.

"Naším cílem bylo zejména získat lepší a vždy aktuální přehled o stavu skladu, odstranit zdlouhavé ruční zadávání dat z papírových dokumentů a zamezit záměnám zboží," komentuje Jakub Uderman z firmy Uderman a zmiňuje i další benefity, kterých se povedlo díky implementaci skladového řešení dosáhnout: "Minulostí je nutnost přítomnosti fakturantky u příjmu a výdeje zboží a složitost těchto procesů."

Do budoucna je pak plánováno další rozšíření integrace prodejních objednávek z provozovaných e-shopů, které ve skladovém systému plní úkoly pro řízené vyskladnění.

CVV Informační systémy