Fuse od společnosti Red Hat představuje jednotné řešení pro vytváření, šíření i nasazování kontejnerizovaných integračních služeb v prostředích s hybridními cloudy. Řešením Fuse 7 přináší inovativní integrační možnosti do nejkomplexnější podnikové platformy postavené na systému Kubernetes – Red Hat OpenShift Container Platform.

V současnosti může být schopnost rychle i efektivně integrovat a dodávat aplikace v prostředí hybridního cloudu významnou konkurenční výhodou. Díky hostované variantě v podobě iPaaS umožňuje Fuse různým typům uživatelů – včetně integračních specialistů, vývojářů aplikací a netechnických integrátorů, aby se z jediné platformy podíleli na celém integračním procesu a současně dodrželi interní firemní pravidla a postupy.

“Od samého začátku bylo cílem řešení Red Hat Fuse zjednodušovat integraci ve stále rozsáhlejších podnikových architekturách a pomáhat organizacím v konkurenčním boji. S Fuse verze 7, součástí které je i Fuse Online, pokračujeme v dalším zdokonalování a vývoji této platformy tak, aby vyhovovala měnícím se potřebám dnešních firem. Stavíme přitom na našich zkušenostech s hybridními cloudy a integrační procesy můžeme usnadnit jak technickým, tak i netechnickým odborníkům,“ uvedl Mike Piech, viceprezident a ředitel pro oblast middleware společnosti Red Hat.

Nejnovější verze Fuse přináší webové grafické rozhraní s podporou nízkoúrovňového drag-and-drop ovládání, díky kterému mohou podnikoví uživatelé i vývojáři integrovat aplikace a služby podstatně rychleji – mají totiž k dispozici více než dvě stovky předdefinovaných konektorů a komponent. Jde komponenty založené na integračním frameworku Apache Camel a zahrnují více než 50 nových konektorů pro big data, cloudové služby nebo koncové body SaaS. Tyto nové konektory lze využívat pro integraci a škálování v rámci tradičních systémů, aplikačních rozhraní, IoT zařízení i nativních cloudových aplikací. Zákazníci navíc mohou své služby poskytnout pro použití či k integraci dalším poskytovatelům a partnerům.

Využitím možností kontejnerové platformy Red Hat OpenShift Container Platform může Fuse zvýšit produktivitu a rozšířit možnosti správy v privátních, veřejných i hybridních cloudech. Nativní podpora technologie OpenShift umožňuje snadnou přenositelnost služeb i integraci napříč provozními prostředími, a ještě více posiluje možnosti spolupráce různých typů uživatelů.

Řešení Fuse lze nasadit společně s platformou pro správu aplikačních rozhraní Red Hat 3scale a získat tak podporu bezpečnostních, monetizačních, omezujících a komunitních funkcí bez ohledu na to, zda má daná služba původ ve Fuse či mimo toto řešení. Spojení kontejnerové aplikační platformy Red Hat OpenShift Container Platform, řešení Fuse a platformy 3scale je základem agilní integrační architektury společnosti Red Hat. Verze 2.2 platformy pro správu aplikačních rozhraní 3scale z května letošního roku přináší nové nástroje pro grafickou konfiguraci politik, jejich šíření a sdílení a také rozšířenou podporu TLS. Všechny tyto novinky firemním uživatelům zjednodušují využívání aplikačních rozhraní implementovaných v rámci jejich organizacích.

Pro členy vývojářské komunity Red Hat Developer je Red Hat Fuse k dispozici ke stažení. Zákazníci mohou nejnovější aktualizace získat ze zákaznického portálu společnosti Red Hat. Po registraci lze začít využívat i hostovanou variantu Fuse Online.