Pavel Neveselý byl jmenován novým obchodním a marketingovým ředitelem společnosti QI GROUP. Jeho hlavním úkolem je rozvoj informačního systému QI a zvýšení podílu této značky na trhu.

„Mým cílem je rozšířit naši partnerskou síť a i nadále na základě zpětné vazby od zákazníků i obchodních partnerů uplatňovat tyto požadavky při vývoji QI. V oblasti propagace se chci zaměřit především na přímé oslovení naší cílové skupiny,“ říká Neveselý.

Důvod přejmenování společnosti z DC Concept na QI GROUP vysvětlil předseda představenstva Jiří Melzer: „Nový název lépe vyjadřuje naši filosofii založenou na partnerské spolupráci při vývoji, nasazování a podpoře provozu QI.“

Nové logo společnosti QI GroupPři této příležitosti představila společnost také nový vizuální styl produktové identity - došlo ke změně loga QI, claimu a dalších přidružených prvků.

Informační systém QI je na trhu od roku 2000 a stále se rozvíjí. Díky své komplexnosti a provozní spolehlivosti bylo implementováno ve více než 1 200 společnostech z nejrůznějších oborů. Partnerská síť QI GROUP nyní zahrnuje přes 30 aktivně spolupracujících subjektů.