Klaus Löckel pracuje v Dassault Systèmes od roku 2013. Nastoupil na pozici Sales Director of Industry Transportation & Mobility, kde stál za celosvětovým úspěchem tohoto oddělení. Předtím pracoval mezi lety 2006 a 2012 pro SAP AG. Své první profesní zkušenosti získal ve společnosti Daimler AG v roce 1996.

Klaus Löckel tak v nové pozici může plně zužitkovat své více než 20leté zkušenosti, které v oboru získal na různých vedoucích pozicích. Jeho hlavním cílem je posílit pozici Dassault Systèmes ve střední Evropě a zvýšit obchodní aktivity v této oblasti.

„Dassault Systèmes je jednou z hlavních firem, které se podílejí na tzv. Industry Renaissance – na novém způsobu uvažování o inovacích, vědomostech a výrobě. Tento nový koncept v mnohém předčí i Průmyslu 4.0, protože navíc zohledňuje roli lidí, využití zdrojů, šetrnost k životnímu prostředí a udržitelnost. Inovativním přístupem k vývoji chceme přispět k formování moderního světa, ale zároveň bereme ohled i na tradiční hodnoty. Oborovým průkopníkům nabízíme nové možnosti zaznamenání a sdílení svých vědomostí a know-how, což může přinést pokrok celému odvětví. Proto se chci v  regionu střední Evropy zaměřit na zavedení těchto aktivit,“ říká Klaus Löckel. „Minulý rok byla společnost Dassault Systèmes oceněna jako nejvíce udržitelná společnost na světě. V tomto trendu budeme nadále pokračovat a zaměříme se i na udržitelný růst.“